Stari hrast - nakon akcije čišćenja

Olujno nevrijeme ponovo oštetilo krošnju starog hrasta u sv. petru na otoku cresu

Prospekt Novosti


Sl. 1. Hrast prelomljen zbog nevremena 12. listopada 2009. (foto: Goran
Sušić)

OLUJNO NEVRIJEME PONOVO OŠTETILO KROŠNJU STAROG HRASTA U SV. PETRU NA OTOKU CRESU

Dana 27. svibnja 2007. godine nevrijeme je jako oštetilo
krošnju starog hrasta u Sv. Petru o čemu smo izvijestili na www stranicama
JU “Priroda”. Nedugo nakon tog događaja obavljeni su nužni zahvati
na sanaciji krošnje zaštićenog spomenika prirode, a u rano proljeće 2008.
obavljeni su i radovi na pomlađivanju krošnje. Nažalost, rezultati pomlađivanja
još se nisu uspjeli ni pokazati, a novi udari olujnog nevremena, koje
je na creskom području vladalo u jutarnjim satima dana 12. listopada 2009.
godine, ponovo su oštetili stari hrast. O događaju nas je obavijestio
Eko centar Caput insulae Beli. Najnovije oštećenje još je snažnije izraženo;
odlomljen je jedan veliki dio debla s granama na kojima je od prošlog
nevremena preostalo najviše lisne mase. Brzom intervencijom Javne vatrogasne
postrojbe Grada Malog Lošinja uklonjena je odlomljena drvna masa krupnih
grana koja je nakon pada prepriječila lokalnu prilaznu cestu u naselju
Sv. Petar. Slijedeći korak je na Javnoj ustanovi “Priroda” da
pokuša sanirati što se još može sanirati na ostatku slomljenog debla starog
hrasta.


Sl. 2. Hrast nakon uklanjanja grana koje su prepriječile cestu 14. listopada
2009. (foto: Sonja Šišić)


Sl. 3. Hrast prije oštećenja (foto:Ivanka Jelenić)