Postavljene obavijesne ploče na prilazu ornitološkom rezervatu na otoku krku

Prospekt Novosti

POSTAVLJENE OBAVIJESNE PLOČE NA PRILAZU ORNITOLOŠKOM REZERVATU NA OTOKU KRKU

U sklopu zadatka Obilježavanje zaštićenih područja, Javna
ustanova Priroda postavila je 14. listopada 2008. godine dvije ploče –
obavijesnu i poučnu – uz šetnicu prema lokvi Diviška i Posebnom ornitološkom
rezervatu Kuntrep (rt Glavina – Mala luka). Lokacije ploča su na slijedećim
mjestima:

  • Obavijesna ploča – na izlazu iz borove šume na “Plato Mjeseca”,
    kod kućice – skloništa, nedaleko putokaza postojeće turističke šetnice.
  • Poučna ploča – uz pastirski suhozid na mjestu gdje markirani planinarski
    put prilazi suhozidu nadomak lokve Diviška.

Prva ploča (obavijesna) veličine je 100 x 70 cm i postavljena je na dva
drvena stupa u visini očiju, a druga (poučna) je veličine 60 x 80 cm i
stoji također na drvenim stupovima, ali je postavljena bliže tlu (na kraćim
stupićima) i malo ukošeno u zavjetrini suhozida (jer je lokacija vrlo
izložena buri te kako se ploča svojim izgledom ne bi previše nametala
kao strano tijelo u krajobrazu).

Budući da smo ploče željeli postaviti u krajobrazu s pastirskim suhozidima
gdje i ovčari obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti smatrali smo uputnim
izvijestiti lokalnu zajednicu i sve zainteresirane o našoj namjeri. Od
svih smo dobili pozitivno mišljenje. Procjenjujemo da se postavljanjem
ploča neće narušiti uobičajena aktivnost ovčara niti drugih eventualnih
tradicionalnih korisnika prostora. Također procjenjujemo da postavljanje
ovih ploča neće bitno utjecati na broj posjetitelja/turista i time eventualno
ugrožavati ptice u posebnom rezervatu, ali će turistima pružiti neke osnovne
obavijesti o području, kao i o pravilima ponašanja. Sadržaj ploča moguće
je pogledati na www stranicama Prirode u rubrici “Obilježavanje zaštićenih
područja”.