Cret u sungerskom lugu / stara tisa kod mrkoplja

Prospekt Kutak, Suradnja sa školama


Slika 1: Uz staru tisu u predjelu Kruna (foto: Stanislav Horaček)

CRET U SUNGERSKOM LUGU / STARA TISA KOD MRKOPLJA

Ekološka skupina OŠ Mrkopalj i mladi geografi OŠ Rudolfa
Strohala Lokve išli su 25.04.2014. na terensku nastavu s ciljem upoznavanja
biološke raznolikosti općine Mrkopalj. U pratnji su bile učiteljica biologije
Vanja Maras Čeh,učiteljica geografije Davorka Mihelčić te voditelji učitelj
engleskog jezika Stanislav Horaček , inače vrstan poznavatelj krajobrazne
raznolikosti mrkopaljskog kraja te magistar biologije iz Javne ustanove
Priroda Marko Randić.

Najprije smo obišli Sungerski Lug i u njemu CRET. Učenici
su doznali da je to područje (trenutno) pod vodom koja nije dublja od
30 cm, a tu rastu i MAH TRESETAR i MOČVARNI ZMIJINAC. Močvarni zmijinac
je biljna vrsta kojoj je ovo jedino poznato stanište u Hrvatskoj. Na ovom
području je ona RELIKT, raste na staništu koje podsjeća na borealne šume
tj. šume sjevernijih i hladnijih područja. Biolog Marko Randić je poučio
učenike o cretu i mahovini, a onda smo odigrali igru pogađanje i prepoznavanje
biljaka zatvorenih očiju.

Nakon posjeta cretu uputili smo se u Mrkopalj, u šumsko
područje Široke drage. Ovdje na kamenitom terenu zvanom Kruna na 1050
m n/v raste TISA, najstarije živo biće Gorskog kotara i Hrvatske stara
2045 godina. Tisa je golosjemenjača, dvodomna biljka koja ima sve dijelove
otrovne osim slatkastih crvenih ovoja oko sjemenki. Ti ovoji su važni
zbog rasprostranjivanja tise jer ih ptice pojedu zajedno sa sjemenkama
(sjemenke su također otrovne!), a neprobavljene sjemenke izbace u izmetu.

Učitelj Stanko nam je ispričao da su ovdje nekada dolazili
furmani s konjima šlajsati i da se znalo dogoditi da su konji uginuli
jer su za vrijeme odmora grickali iglice tise. Naučili smo da je tisa
drvo s godišnjim prirastom od 1 mm.

Uživali smo u ovom danu, puno toga vidjeli i naučili
i veselimo se sljedećem obilasku.

Učenici OŠ Rudolfa Strohala Lokve i OŠ Mrkopalj


Slika 2. Šuma u predjelu Krune iznimno je slikovita jer stabla rastući
na okomitoj litici odolijevaju sili teži (foto: Stanislav Horaček)


Sl. 3. U Sungerskom lugu – na staništu močvarnog zmijinca (foto: Stanislav
Horaček)