Dječji priručnik za predviđanje vremenskih prilika

Prospekt Kutak, Suradnja sa školama


Sl. 1. Oblaci su dobri pokazatelji vremenskih (ne)prilika: cirusi i kumulusi
nad Gorskim kotarom (foto: M.R.)

 

DJEČJI PRIRUČNIK ZA PREDVIĐANJE VREMENSKIH PRILIKA

S istekom 2014. godine završava i Desetljeće obrazovanja
za održivi razvitak UN-a. Osnovni je cilj Desetljeća obrazovanja za održivi
razvitak osposobiti ljude za prepoznavanje postojećih problema održivosti
na regionalnoj i na globalnoj razini, za procjenu tih problema te za aktivno
sudjelovanje u procesima razvoja i oblikovanja sadašnjosti i budućnosti.
Prigodom Svjetskog dana meteorologije objavili smo Priručnik o meteorološkim
pojavama za djecu mladih autorica i suradnica “Prirode” Ane
i Nine (vidi: www.ju-priroda.hr/kutak.asp?id=5kutak/suradnja-sa-skolama/5-meteoroloski-dan.html).
Na taj način željeli smo potaknuti istraživački
duh, znatiželju, interdisciplinarnost, obzir prema prirodnim resursima
našega planeta i druge vrijednosti koje se zagovaraju u Desetljeću obrazovanja
za održivi razvitak.

Klimatske promjene, koje su sve izraženije i u našim
krajevima, popraćene su ekstremnim vremenskim uvjetima (sjetimo se ovogodišnjeg
ledoloma u Groskom kotaru!), a prema predviđanjima meteorologa sve snažnije
će se odražavati na (današnje) mlade i na naraštaje koji dolaze. Poticanje
mladih na opažanje i predviđanje uklapa se u napore obrazovanja za održivi
razvitak. Ovdje donosimo nastavak prvog priručnika u kojemu se mogu pronaći
detaljnije naznake za predviđanje vremenskih prilika (Vidi:
Dječji
priručnik za predviđanje vremenskih prilika
).


Sl. 2. Oblaci nad Velebitom – “brvine” i lećasti oblaci (“altocumulus
lenticularis”) najavljuju buru i lijepo vrijeme – uvala Slivanjska
na otoku Krku (foto: M.R.)


Sl. 3. Duga (nad Vinodolom) u kasno popodne najavljuje proljepšavanje
vremena (foto: M.R.)