kozonoska

Monitoring orhideje kozonoške

Prospekt Novosti

Slika 1. Monitoring kozonoške na zapuštenom travnjaku na podnožju brda Glavičina kod Meje (foto: M. Randić)

MONITORING KOZONOŠKE

Ove godine (2017.) nastavljeno je praćenje brojenosti orhideje kozonoške na lokalitetu Glavičina kod Meje u Hrvatskom primorju, a po prvi je put ove godine područje monitoringa je prošireno i na otok Cres, na lokalitetima Grmov i V. Podol. Na lokalitetu Glavičina utvrđen je gotovo identičan broj cvatućih jedinki (oko 50-tak) kao i prošle godine, pa se može ustvrditi da se radi o razmjerno bogatom nalazištu.

Na lokalitetima Grmov (utvrđeno 8 cvatućih jedinki) i V. Podol (14 cvatućih jedinki) brojnost kozonoške je znatno manja. Na sva tri lokaliteta uočena je moguća ugroza staništa zbog zarastanja travnjaka drvenastom vegetacijom, a na lokalitetu Grmov uočeno je i raskapanje površinskog sloja tla koje su prouzročile divlje svinje.

M.R., N.T. i D.G.


Slika 2. Cvat kozonoške na zapuštenom travnjaku na podnožju brda Glavičina kod Meje (foto: M. Randić)