leptir grbica

Grbice

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

LEPTIR GRBICA NA OBALNOJ STIJENI OTOKA PRVIĆA

Obalne vapnenačke litice otoka Prvića odlikuju se mikroreljefnom i kolorističkom razgibanošću i biološkom “raznolikošću” prevlaka mikroorganizama. Neke od malih udubina nastalih korozijom vapnenca poprimile su sivu boju vjerojatno zahvaljujući biofilmovima mikroroganizama koji čine epi- i endo-litske prevlake. Izbočeni dijelovi stijene između udubina tome kontrastiraju, svjetljie su obojeni i na njima, čini se, nema gustog obraštaja mikroroganizama. Leptir grbica, a vjerojatno se radi o vrsti roda Charissa, slučajno ili ne, bojama je izvrsno prilagođen boji podloge upravo kad tijekom dana miruje krilima priljubljenim na ovakvom staništu. Na krilima mu se izmjenjuju sive pjege i svjetlije oker pjege onako kako se na vapnenačkoj stijeni izmjenjuju sivkaste udubine i svjetlje izbočine.

Marko Randić


Slika 1. Noćni leptirić Charissa šarama i bojom krila izvrsno prilagođen podlozi vapnenačke stijene na kojoj se odmara, smimljeno u jesen 2016.  (foto: Patrik Krstinić)


Slika 2. Stjenovito stanište na kojem je pronađen leptir Charissa (foto: Patrik Krstinić)