brod na kupi - ljudi u lovu

Radionica monitoringa leptira Lycaena dispar

Prospekt Novosti

Monitoring leptira kiseličinog vatrenog plavca (Lycaena dispar) u Gorskom kotaru

U organizaciji HAOP-a i Prirodoslovnog muzeja Rijeka, održana je u Brodu na Kupi radionica Monitoring Natura 2000 vrste leptira kiseličinog vatrenog plavcaLycaena dispar. Na radionici su sudjelovali djelatnici javnih ustanova za zaštitu prirode Splitsko-dalmatinske županije, Primorsko-goranske županije i djelatnici Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Nakon iscrpnih i sveobuhvatnih teoretskih obrazloženja, voditeljica radionice dr. sc. Martina Šašić Kljajo iz Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu uvela nas je u “terenske” tajne ove kao i drugih vrsta leptira na zarastajućim livadama uz vodotok Iševnicu, pritoku rijeke Kupe (sl. 1). Ovo je jedno od nekolicine poznatih nalazišta strogo zaštićene i ugrožene vrste u Primorsko-goranskoj županiji. Međutim, kiseličinog vatrenog plavca početniku nije uvijek lako prepoznati na terenu zbog toga što u našim krajevima leti još nekoliko drugih, sličnih vrsta roda vatrenih plavaca (Lycaena). Tijekom obilaska terana utvrdili smo da biljke kiselice, na kojima Lycaena dispar vjerojatno polaže jajašca i njome se hrane gusjenice, pripada svojti Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius. Ovu pretpostavku o ovipozicijskoj biljci još treba provjeriti neposrednim opažanjima, npr. u trenutku kada ženke leptira polažu jajašca.

M. R.


Slika 1. Terenski dio radionice na zapuštenim livadama uz Iševnicu. Može se uočiti da je nekadašnja livada obrasla gustim sastojinama dugolisne metvice (Mentha longifolia) (foto: M. Randić)