foraminifere

Foraminifere u morskim sedimentima

Prospekt Dubine, Zanimljivosti

Slika 1. Pogled na kućice foraminifera iz morskog sedimenta pod lupom – veličina foraminfera od 0,5 – 1 mm (mikrofotografija: Nina Trinjastić)

Foraminifere u morskim sedimentima Kvarnera

Prostor Kvarnerskog zaljeva pripada području morskog šelfa. Današnji šelfovi su relativno mladi jer je današnja razina mora dosegnuta transgresijom (podizanjem razine mora) koja je počela prije 19 000 i trajala do pred 6 000 godina, otapanjem ledenih pokrivača nakon zadnjeg glacijalnog maksimuma ledenog doba. Šelf se prostire do otprilike 200 metara dubine, dubina do koje dopire sunčeva svjetlost, što značajno doprinosi biološkoj raznolikosti. Zbog velike bioprodukcije, uz značajan terigeni donos šelf karakterizira i taloženje biogenog sedimenta. Većina biogenog sedimenta u moru je karbonatnog sastava, iako postoje i organizmi koji grade skelete od opala (radiolarije, spikule spužvi). Organizmi čije dijelove nalazimo u sedimentu su ljušture školjkaša, kućice puževa, dijelovi mahovnjaka i crvenih algi, a u manjoj mjeri ima ostataka bodljikaša, kolutićavca, člankonožaca i spikula spužvi. Osim ovih poznatih skupina jako su zastupljene i  foraminifere.

Foraminifere su jednostanični organizmi koji žive u moru, građeni su od kućice iz kojih kroz rupice izlaze pseudopodiji koje koriste za hvatanje hrane i kretanje. Foraminifere i danas nastanjuju naša mora ali njihova najvažnija uloga je u geologiji gdje se pomoću njih mogu određivati peleokoliši (sl. 3.). Dobri su indikatori okoliša jer određene vrste žive samo na jednoj dubini i samo pri određenim temperaturama. Poznato je više od 400 planktonskih (40 vrsta živi i danas) i oko 27 000 bentičkih foraminifera (4 000 vrsta živi i danas). Veliki broj poznatih vrsta foraminifera koje se javljaju od prije 500 milijuna godina do danas daju širok raspon podataka, poznato je više od 400 planktonskih (40 vrsta živi i danas) i oko 27 000 bentičkih foraminifera (4 000 vrsta živi i danas).

Nina Trinajstić, mag. geol.

Kućice planktonskih i bentičkih foraminifera – veličina od 0,25 – 0,5 mm,  (mikrofotografija: Nina Trinjastić)

Foraminiferski vapnenac iz ornitološkog rezervata Kuntrep na otoku Krku – primjer fosilnih ostataka kućica foraminifera (fotografija: Nina Trinajstić)