guania

Uz međunarodni dan mora i oceana

Prospekt Dubine, Zanimljivosti

Uz Međunarodni dan mora – PRILJEPNJAK SOMČIĆ

Do sad smo zanimljivu ribicu priljepnjaka somčića, u suradnji s Prirodoslovnim muzejom u Rijeci, proučavali na šljunčanim žalima na istočnoj periferiji grada Rijeke i na Kostrenskom poluotoku, odakle potječe i prvi dokumentirani primjerak ove kriptobentoske vrste pohranjen u ihtiološkoj zbirci Prirodoslovnog muzeja u Rijeci. Pronašli smo ga i na obalama otoka Krka, kao i na Liburnijskoj obali, pa po svemu sudeći nije tako rijedak kako se ranije smatralo…

Priljepnjak somčić (Gouania wildenowi) sitna je kriptobentoska riba. Zavlači se u pukotine između morskih oblutaka u plitkom moru. Za vrijeme zimskih oseka takva staništa ostaju „na suhom“ pa ga se tada može potražiti i naći, najlakše kad razgrnemo šljunak nekoliko centimetara u dubinu.

Priljepnjak somčić najviše vremena vjerojatno proboravi na takvim od svjetla zaštićenim staništima između oblutaka pa je većinom depigmentirane i sluzave kože ružičaste boje, slične boji kože čovječje ribice. Oči u ove vrste su sitne, zakržljale, a glava je spljoštena.

Posebno građenom trbušnom prijanjaljkom može se čvrsto prilijepiti na oblutak, što je prilagodba na izraženu dinamiku mora u zoni plime i oseke, gdje valovi mogu postići znatan učinak na živi svijet. Stoga se u zoni šljunkovitih žala koja je pod utjecajem djelovanja valova uspijeva održati mali broj usko specijaliziranih vrsta, između ostalog i neke vrste ribica priljepnjaka (porodica Gobiescoidae).

Marko Randić


Slika 1. Priljepnjak somčić na šljunkovotom žalu kod Galvotoka na otoku Krku (foto: M. Randić)