petrovo uho

Puž puzlatka ili petrovo uho

Prospekt Dubine, Zanimljivosti

Slika 1. Prazna ljuštura puzlatke na morskom dnu okrenuta da se vidi “sedefna strana” koja se prelijeva duginim bojama (foto: mr. sc. Sonja Šišić)

Puž puzlatka, petrovo uho i optička pojava difrakcije i interferencije

Puzlatka ili petrovo uho nije školjka već puž. To je vidljivo po malom spiralnom dijelu „kućice“ na vrhu ljušture. Unutrašnji, sedefni dio ljušture puzlatke presijava se duginim bojama premda se možemo upitati čemu služi takva obojenost kad se ti presijavajući dijelovi u vrijeme puževog života uobičajeno ne vide…

U uobičajenim okolnostima tijelo živog puža prekriva unutrašnji sjajni sedefni dio ljušture, a s gornje strane koja je izložena pogledima ljuštura je neuglednih sivkasto-zelenkastih nijansi. Taj vanjski dio, što se tiče obojenosti, možemo smatrati da ima zaštitnu obojenost jer se odlično stapa s bojom kamenite podloge koja je prekrivena tankim slojem alga, a one su baš takve boje kao i gornja strana ljušture. Ugine li puž, ili ga pojedu grabežljivci,  ostaci mekanog tijela se razgrade, a kućica se, zbog udubljenog oblika ljušture obično zbog gibanja mora preokrene tako da se donja, udubljena strana izloži svjetlu. Tada se razotkrije presijavajuća ljepota sedefnog sloja koji se ljeska plavičastim ili crvenkasto-zelenkastim preljevima (sl. 1). Prevladavajuća boja u preljevima ovisi o kutu sunčevih zraka koje padaju na površinu sedefa. Budući da se sedef sastoji od pravilnih listićavih mineralnih struktura dolazi do optičkih pojava, u fizici poznatih kao difrakcija i interferencija svjetlosti, zbog čega su na površini sedefa vidljive dugine boje. Imaju li te zanimljive optičke pojave nekog utjecaja na potencijalne grabežljivce koji se hrane mekanim mesom puzlatki, a među takve se, između ostalih, ubrajaju ribe i neke vrste morskih zvjezdača, nije nam poznato. Slične pojave prelijevanja duginih boja možemo također opažati na koži i ljuščicama nekih vrsta riba, međutim, kod njih su upravo te površine odlično vidljive i redovito izložene pogledima potencijalnih grabežljivaca.

M. R.