grbe

"Grbasti" teren na Platku

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti

Slika 1. “Grbe” na Velom Pribenišu razvile su se na glacijalnim taložinama (foto: M. Randić)

Prilikom posjete TNP-u pažnju su nam privukli „grbasti“ travnjaci koji se u ovom nacionalnom parku posebno štite i na njih se ukazuje posjetiteljima kao na iznimnu prirodnu i kulturnu zanimljivost. U planinama nedaleko Rijeke, primjerice na Platku, koji postaje sve posjećenije izletište, također možemo vidjeti nešto slično…

GRBASTI TEREN NA PLATKU

„Grbasti teren“, vrlo sličan onome u Triglavskom narodnom parku (TNP) i također razvijen na glacijalnim sedimentima, nalazi se na rubu travnate uvale Veli Pribeniš na Platku. Dio „grbastog“ terena s humcima prekriven je travnatom vegetacijom pa bi se moglo govoriti o „grbastim travnjacima“ kakvi su značajni i za TNP.  Međutim, dio humaka ili grba na terenu Velog Pribeniša obrastaju i uz tlo priljubljeni grmovi planinske klečice (Juniperus communis subsp. nana).  Planinska klečica uobičajeno se razrasta na vrhu grbe odakle se k tlu prilegle grane šire niz grbu. Na taj način „grbe“ još više dobivaju na izražajnosti jer su udubine između vrhova grba prekrivenih klečicom obrasle travnjačkom vegetacijom. Na „grbastom“ terenu Platka moguće je zamijetiti još jedan tip „grba“, mnogo rjeđi, povezan s djelovanjem mrava. „Grbe-mravinjaci“ nastaju nakon što mravinjak bude prekriven travom. Koliko nam je poznato ovakvim se zanimljivim mikroreljefnim oblicima povezanim sa posebnim tipom geološke podloge, djelovanja kukaca i međudjelovanja vegetacije u Hrvatskoj nitko nije detaljnije pozabavio. Možda bi pojava mogla biti zanimljiva sve brojnijim posjetiteljima Platka?

Marko Randić