Šuša

Šuša – morski rak prilagođen životu na zraku

Prospekt Dubine, Zanimljivosti

Šuša (Pachygrapsus marmoratus) je morski kratkorepi rak deseteronožac prilagođen životu u zoni plime i oseke gdje velik dio života proboravi krećući se stjenovitom obalom, izložen zraku, uobičajeno neposredno iznad razine mora. Samo ponekad zalazi i dublje prema kopnu i to obično za vlažnijeg vremena kad u potrazi za hranom istražuje lokvice zaostale od ranije visoke plime ili valova. Često ga možemo vidjeti kako trčkara morskim stjenovitim grebenima u zoni koju vlaže valovi. Približimo li mu se rak se hitro povuče i sakrije u najbližu udubinu u stijeni, gdje se grčevito priljubi uz kamenitu podlogu pa ga je teško istjerati van. Na taj način brani se od grabežljivaca. Hrani se biljnom i životinjskom hranom, a najčešća hrana su mu alge i životinjice u zoni plime i oseke, često i one zaštićene čvrstom ljušturom, kao što su priljepci i dagnje za čiji lov koristi posebnu tehniku. Jedan je od najčešćih vrsta rakova deseteronožaca uz obale Kvarnera i jedan je od rijetkih ovdašnjih morskih organizama prilagođenih povremenim izlascima na kopno u čemu mu pomaže i biološki sat povezan s određivanjem vremena nastupa plime i oseke.

M. R.

Slika 1. Rak šuša u obrambenom položaju ispruženih kliješta (foto: M. Randić)