priroda

Osjak se naglo širi na području Platka

Prospekt Flora, Zanimljivosti

Slika 1. Svijećnjački osjak na padini brda Jazvina pod Malim Platkom (foto: Nina Trinajstić)

Naglo širenje osjaka Cirsium candelabrum na širem području Platka

U prethodnoj crtici o biljnom svijetu spomenuli smo novopridošlu krupnu vrstu osjaka Cirsium cnadelabrum na ruderalnim šumskim staništima kod Lepenica (nedaleko Gornjeg Jelenja) i na Malom Platku. Na ovim smo mjestima vrstu po prvi put zabilježili 2016. godine i to su, prema našim dosadašnjim saznanjima, prvi podaci o širenju svijećnjačkog osjaka na području Primorsko-goranske županije.

Obavljajući praćenje travnjaka na brdu Jazvina (NATURA 2000 stanište https://ju-priroda.hr/2014/10/uz-medunarodni-dan-zastite-stanista-6-listopada-2014-sukcesija-travnjaka-na-pozaristima/), na opožarenim strmim padinama i uz stjenoviti greben pronašli smo ove godine – početkom kolovoza 2017., na desetke bujnih rascvjetalih primjeraka svijećnjačkog osjaka. Oni se svojim visokim  rastom već izdaleka izdvajaju na opožarenim strmim površinama na kojima bujice odnose tlo i na kojima se odvija sekundarna sukcesija biljnog pokrivača.

Prije požara ovdje su rasli travnjaci s uskolisnom šašikom (Sesleria juncifolia), međutim, zbog požara šašika je (trenutno) iščezla s opožareng dijela, ali su se mjestimice zadržale neke od značajnijih biljaka ranije zajednice kao što su, primjerice, cjelolatična žutilovka (Genista holopetala) i Marchesettijev zvončić (Campanula marchesetti). Neke od ovdašnjih vrsta su se i „eksplozivno“ proširile na opožarenoj površini, poput pojedinih vrsta lepirnjača koje su i ranije bile u sastavu ovih travnjaka, ali u mnogom manjem broju.

Preostaje nam također da vidimo širi li se svijećnjački osjak i na razrovanom tlu u području ledolomom i izvlačenjem drvne mase degradiranih bukovih šuma na Lepenicama nedaleko prijevoja Gornje Jelenje gdje smo prošle godine također zabilježili svijećnjački osjak.

 M. R.

Slika 2. Svijećnjački osjak bogat je nektarom – bjelkaste cvatove u velikom broju posjećuju leptiri, bumbari i pečle (foto: Nina Trinajstić)

Slika 3. Opožarene padine brda Jazvina s brojnim primjercima svijećnjačkog osjaka (foto: Nina Trinjastić)