prostrana livada

Mali pojmovnik ledenih doba I

Prospekt Gea, Zanimljivosti

Slika 1. Dno glaciokrške uvale Velo Snižno nedaleko Platka u zaleđu Rijeke danas je prekriveno pleistocenskim taložinama, a tijekom pojedinih dijelova pleistocena ova je udolina bila prekrivena debelim pokrivačem leda (foto: M. Randić).

Mali pojmovnik ledenih doba:

ŠTO JE PLEISTOCEN?

PLEISTOCEN je geološka epoha u povijesti Zemlje, tj. razdoblje trajanja posljednjih (pleistocenskih) oledbi. Ova epoha ostavila je trajan pečat i u današnjem recentnom svijetu i trajala je od pred 2,6 milijuna godina do pred 11 700 godina. Započela je značajnijim pogoršanjima klime na završetku pliocena, pa su za pleistocen značajne velike migracije i posljedično izumiranje živog svijeta vjerojatno uzrokovano globalnim promjenama klime (izumiru mamuti, špiljski medvjed, špiljski lav), ali i nastanak novih svojta biljaka i životinja.

Tijekom pleistocena izmijenilo se više glacijala i interglacijala. Najznačajniji glacijali koji su utjecali na pojave i zbivanja u alpskom i susjednim područjima, (pa tako i na području sjeverozapadnih Dinarida), su Günz, Mindel, Riss i Würm.

Nakon završetka pleistocena došlo je do poboljšanja klime i započela je epoha holocena u kojemu i mi danas živimo. Na području današnje Primorsko-goranske županije nalazimo na mnoge ostatke epohe pleistocena, primjerice tragove djelovanja nekadašnjih ledenjaka u današnjem reljefu, ostatke kostura izumrlih pleistocenskih životinja, ostatke djelovanja ledenodobnog čovjeka i mnoge druge.

N. T. i M. R.


Slika 2. Da se led koji je tijekom pleistocena prekrivao uvalu Velo Snižno kretao pokazuju tzv. ledenjački lutajući ili eratički blokovi koje je led s više ili manje udaljenih mjesta dopremio na njihovo današnje “ležište” (foto: M. Randić)