5. prosinca obilježava se svjetski dan tla

Prospekt Fauna, Skriveni svjetovi, Zanimljivosti

Slika 1. Zelenkasto obojene “smaragdne gujavice” u trulom deblu na tlu bukovo-jelove šume u N. P. Risnjak

Zeleno obojene gujavice odlikuju se zaštitnom obojenošću?

U održavanju plodnosti tla važnu ulogu imaju gujavice. Većina ih ruje u profilu tla, a samo neke „vole“ se zadržavati u trulom drvu doprinoseći njegovoj razgradnji u humus. Navikli smo gujavice doživljavati kao ružičasto do smeđasto obojene životinje, međutim u šumskim krajevima Gorskog kotara nalazimo i gujavice čija je boja izrazito zelenkasta. Radi se o „smaragdnoj gujavici“ (Aporrectodea smaragdina), vrsti dinarsko-alpske rasprostranjenosti. Na području Primorsko-goranske županije najčešće je možemo naći u starim šumama u trulim panjevima ili u izvaljenim deblima drveća. Neki istraživači opisuju njihovu neuobičajenu obojenost kao prilagodbu izbjegavanju grabežljivaca, što bi bio oblik mimetičke ili zaštitne obojenosti. To bi imalo smisla kad bi ova vrsta gujavice pretežno nastanjivala zelena travnata područja, a ne smeđe obojeno trulo drvo i šumsko tlo, kao što je slučaj sa zelenim gujavicama u Gorskom kotaru. Na ovim se tipovima staništa one svojom napadnom obojenošću dobro ističu na podlozi u kojoj najčešće obitavaju.

M. R.