Kukuljanske ponikve

Kukuljanske ponikve

Priroda Flora, Krajobraz

Kukuljanske ponikve izniman su hidrološki fenomen Hrvatskog primorja. U njima se prilikom izdašnih oborina i/ili topljenja snijega formira periodično krško jezero (sl. 1) čija voda može doseći dubinu nekoliko desetaka metara. Tada drveće koje raste u dnu ponikava biva preplavljeno vodom, a voda doseže gotovo do naselja Ponikve koje je smješteno na prisojnim padinama ponikve.

Slika 1. Poplavna šuma u Malom lugu, Kukuljanske ponikve (foto Marko Randić)

Dno je ponikve razdijeljeno u dva dijela – Veli lug i Mali lug. Viškovi vode najprije naviru iz nekoliko povremenih izvora u Malom lugu (sl. 2), poplave ga i prelijevaju se u Veli lug. Prilikom povlačenja, vode poniru u sitastim ponorima koji se također nalaze u Malom lugu.

Kukuljanske ponikve su i vrlo zanimljiv botanički fenomen. Veli lug i Mali lug rijetki su primjeri predjela u Primorju u kojima uspijevaju poplavni šumarci poljskog jasena (Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa) i vlažni šumarci kontinentalnog običnog graba (Carpinus betulus). U šumi običnog graba, u dijelu koji uobičajeno nije preplavljen vodom, u proljetnim mjesecima procvate mnogo proljetnica pa je to jedinstveno mjesto u Primorju gdje se na jednom mjestu nalaze gotovo sve značajnije proljetnice mezofilnih šuma običnog graba.

M. R.

Slika 2. Povremeni izvor u Malom lugu u Kukuljanskim ponikvama (foto Marko Randić)