Međunarodni dan voda – crtica je nastavak prethodne, namijenjene obilježavanju Međunarodnog dana šuma

Priroda Dubine, Flora, Gea, Jeste li znali, Krajobraz, Ljudi, Novosti, Priroda, Skriveni svjetovi, Špilje, Zanimljivosti

Ponekad maleni i od očiju svakodnevnice sakriveni svjetovi mogu imati i vrlo vjerojatno imaju vrlo važnu ulogu u svakodnevnom životu, a to možemo naslutiti i u nastanku, uvjetima na mjestima nastanka, održavanju postupnog otapanja snježišta i otpuštanja vode snježnice u krško podzemlje… živi svijet koji ih prati može na štošta ukazivati.

O pretplaninskoj šumi koja i nije prava šuma

Priroda Flora, Krajobraz, Novosti, Zanimljivosti

Risnjak i druge planine sjeverozapadnih Dinarida kao najšumovitiji predjeli ovog dijela kontineta iamju važne uloge u očuvanju prirodnog svijeta. Podno Risnjaka i susjednih planina izviru glavna izdašna vrela voda koje se nakupljaju zahvaljući bujnim šumama i planinskim skupinama i zatim filtriraju i pročišćuju u dubokom krškom podzemlju. Ove se godine obilježava 70-ta godišnjica od osnutka Nacionalnog parka “Risnjak” pa je upravo prigoda na Međunarodni dan šuma ova kratka crtica o pretplaniskim grmolikim “šumama” koje obrastaju ovdašnje vrhove.