Međunarodni dan voda – crtica je nastavak prethodne, namijenjene obilježavanju Međunarodnog dana šuma

Priroda Dubine, Flora, Gea, Jeste li znali, Krajobraz, Ljudi, Novosti, Priroda, Skriveni svjetovi, Špilje, Zanimljivosti

Ponekad maleni i od očiju svakodnevnice sakriveni svjetovi mogu imati i vrlo vjerojatno imaju vrlo važnu ulogu u svakodnevnom životu, a to možemo naslutiti i u nastanku, uvjetima na mjestima nastanka, održavanju postupnog otapanja snježišta i otpuštanja vode snježnice u krško podzemlje… živi svijet koji ih prati može na štošta ukazivati.

O pretplaninskoj šumi koja i nije prava šuma

Priroda Flora, Krajobraz, Novosti, Zanimljivosti

Risnjak i druge planine sjeverozapadnih Dinarida kao najšumovitiji predjeli ovog dijela kontineta iamju važne uloge u očuvanju prirodnog svijeta. Podno Risnjaka i susjednih planina izviru glavna izdašna vrela voda koje se nakupljaju zahvaljući bujnim šumama i planinskim skupinama i zatim filtriraju i pročišćuju u dubokom krškom podzemlju. Ove se godine obilježava 70-ta godišnjica od osnutka Nacionalnog parka “Risnjak” pa je upravo prigoda na Međunarodni dan šuma ova kratka crtica o pretplaniskim grmolikim “šumama” koje obrastaju ovdašnje vrhove.

Nastanak prvog tla na stijenama

Priroda Flora, Gea, Novosti, Skriveni svjetovi, Zanimljivosti

Dana 5. prosinca obilježava se Svjetski dan tla. Tlo nastaje složenim procesima na čijim su počecima uobičajeno pioniri stvaranja tla – mikroorganizmi, lišajevi i mahovine koji, uz atmosferske prilike, trošenje i pucanje stijena, imaju važnu ulogu u razlaganju stijena. Kada se sakupe doviljne količine prvog tla mogu se dalje naseljavati paprati i biljke cvijetnice…

Divlje ruže

Priroda Fauna, Flora, Novosti, Zanimljivosti

Divlje ruže jako variraju u svojstvnima cvjetova, plodova, listova, izbojaka, ali je ponekad teško odrediti o kojoj se vrsti radi. Plodovi divljih ruža – šipci vrlo su korisni kao hrana i lijek ne samo ljudima nego i divljim životinjama. Sadržavaju mnoge korisne bioaktivne spojeve od kojih su najpoznatiji antioksidansi – vitamini, polifenoli i karotenoidi, a vrijedni su i sastojci s antimikrobnim svojstvima.