Sl. 1 Lokva Jasenova

Lokva Jesenova u šumi Lužini

Priroda Krajobraz, Novosti

Smještena je na dnu vrtače u šumskom predjelu Jesenova, iznad naselja Kosi na rubu šume Lužine.

Lokva se nalazi u plitkoj vrtači na rubu kastavske šume Lužine i premda je blizu puta nije ju lako pronaći i uočiti jer nije ucrtana na zemljovidima. Okružena je gustom šumom i zasjenjena je krošnjama stabala. Oko lokve izgrađen je kružni suhozid, pa bi je prema našoj internoj tipologiji mogli svrstati u skupinu „šumskih lokvi smještenih u dnu vrtača i ograđenih suhozidom“.

 

Takva je i lokva Kapitovac u južnom dijelu općine Viškovo koju smo također nedavno posjetili. Prilikom našeg posjeta u lokvi Jesenova bile su vidljive nakupine vodenog bilja, prvenstveno kovrčastog mrijesnjaka (Potamogeton crispus). Premda je razdoblje mriješćenja vodozemaca u tijeku u ovoj lokvi nismo ih zamijetili. Iz dna lokve, na kojemu se nakupilo otpalo lišće, povremeno izbijaju mjehurići plina (močvarni plin?) i možda je to razlog izostanka vodozemaca?

Šumska vegetacija oko lokve odlikuje se pretezanjem stabala gorskog javora (Acer pseudoplatanus) i lipe, a prva vrsta ukazuje na vlažniju i vjerojatno hladniju mikroklimu vrtače i na dublja i vlažnija tla. Kontrast ovom tipu šume je šuma na rubu vrtače u kojoj preteže termofilni bijeli grab. Kao botanička zanimljivost šumskog predjela Jesenova ističe se i lovorasti likovac (Daphne laureola) koji je ovdje vrlo rijedak.