Potok Kamačnik

Kamačnik – zarastajući travnjak

Priroda Flora, Krajobraz

Velika bedrenika

Došavši jarugom bujičnog potoka od zaselka Japići do dna udoline potoka Kamačnik, na mjestu gdje bujica utječe u Kamačnik i gdje bujični tok odlaže naplavine (a time i hranjive sastojke u tlu), naići ćemo na travnatu zaravan obraslu bujnim sastojinama nekolicine vrsta biljaka. Među njima pretežu štitarke, a najviše ima velike bedrenike (Pimpinella major). Tijekom ljetnih mjeseci njezini mnogobrojni čipkasti štitci sastavljeni od sitnih bijelih cvjetova gotovo zastiru površinu.

Od ostalih vrsta naići ćemo na neuobičajenu mješavinu predstavnika brdskih travnjaka (origano, velecvjetnu celinščicu, majčinu dušicu), ali i vrsta vlažnijih staništa (travu beskoljenku, sedmolist, dugolisnu metvicu, zeljasti osjak i dr.). Travnjak se ranije kosio, a nakon napuštanja košnje, postepeno je, tijekom niza godina, promijenio botanički sastav.

Trenutno štitarke brojčano prevladavaju, a nekadašnja livada, nakon prestanka košnje, polako je počinjala zarastati i drvenastim biljem. Naseljavaju su se pojedine vrste grmlja kao što su vrba rakita (Salix purpurea) koje ima u izobilju na obližnjim obalama Kamačnika, ali i drugo drvenasto bilje.

Potok Kamačnik

Zarastajući travnjak