sađenje cvijeća

Uzgoj endemičnog bilja u OŠ "Gornja Vežica"

Priroda Grad-selo, Mladi prirodoslovci, Suradnja sa školama

U Osnovnoj školi Gornja Vežica već se nekoliko godina s uspjehom uzgaja endemično bilje šireg riječkog područja. U mini-projekt uključena je Javna ustanova „Priroda“ koja je osigurala matične biljke i dozvole za uzgoj. Zahvaljujući brizi učenika škole i njihove profesorice Nevene tijekom proteklog razdoblja trajanja projekta vrlo se uspješno razmnožila endemična jadranska gromotulja (sl. 1. i sl. 2).

Sl. 1. Listovi sadnica endemične jadranske gromotulje napadnuti od neke vrste kukaca (foto: JUP)

Sl. 2. Mladice jadranske gromotlulje izrasle u pukotinama podnih ploča u dvorištu OŠ Gornja Vežica (foto: JUP)

Sl. 3. Listovi raštike u školskom vrtu s izgrizotinama (vjerojatno gusjenica) i oštećenjima koje su prouzročile kupusne stjenice – vrt se uzgaja na potpuno prirodan način tj. bez korištenja pesticida pa je bujan i svijet kukaca (foto: JUP)

Sl. 4. Mlade biljke gromotulje

Međutim, dio je mladih sadnica tijekom ljeta napao neki kukac pa su listovi ostali izgriženi (sl. 1.). Kukce nismo uspjeli pronaći, ali slične izgrizotine uočili smo na listovima raštike u školskom vrtu (na raštiki su oštećenja nastala i zbog djelovanja kupusne stjenice, sl. 3.). Stoga možemo pretpostaviti da bi vrsta kukca koja je oštetila lišće gromotulje mogao biti leptir bijelac čije gusjenice se hrane na biljkama iz porodice kupusnjača. Nadamo se da će se sadnice gromotulje tijekom daljeg razvitka oporaviti od napada, a planiramo ih prenijeti u rasadnik endemičnog bilja „Amerikanskih vrtova” u Opatiji. Na taj način učenici škole, a i svi koji sudjeluju u projektu mogu mnogo naučiti o endemičnom bilju, njegovim ekološkim zahtjevima i međuodnosima uzgajanog bilja i životinja koji se, često i nepredviđeno, odvijaju i razvijaju tijekom uzgoja.