Logotip - oblikovao Mladen Stipanović, Studio Smart 69

Obavijest o nadmetanju u okviru projekta "Centar za posjetitelje o velikim zvijerima"

Priroda Novosti

Javna ustanova “Priroda” objavila je 18. ožujka 2019. Obavijest o nadmetanju za Rekonstrukciju i prenamjenu stambene zgrade u “Centar za posjetitelje o velikim zvijerima” u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Predmet nabave je rekonstrukcija i prenamjena stambene zgrade u Centar za posjetitelje o velikim zvijerima, a obuhvaća građevinsko-obrtničke, elektroinstalaterske i strojarske radove, a sve sukladno projektnoj dokumentaciji.

Provodi se otvoreni postupak javne nabave radova male vrijednosti, a procijenjena vrijednost nabave iznosi 3.161.151,00 kuna bez PDV-a.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. travnja 2019. do 12:00 sati kad će se održati javno otvaranje ponuda, na lokaciji Javna ustanova Priroda, Rijeka, Grivica 4.

Nabava se provodi u okviru projekta “Centar za posjetitelje o velikim zvijerima” (KK.06.1.2.02.0007) financiranog u iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, sve u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.