uvala

Kontrasti krajobraza otoka Krka

Priroda Novosti

Kontrasti krajobraza od rta Tranjevo do Stare Baške na otoku Krku

Od rta kojeg Puntari zovu Tranjevo, a na topografskoj karti (M 1:25000) obilježen je kao rt Negrit, prema Staroj Baški niže se nekoliko slikovitih morskih uvala – na zemljovidu označene nazivima: Vela Rajta, Lokvice, Veli Grip, Majta, Lišićak, Pokrive, Drenova, Pečen, Oprna i Zaglav. Pojedine od njih odlikuju se vrlo zanimljivim geomorfološkim detaljima, a većina njih i lijepim šljunčanim žalima. Ljeti ovdje vrvi od nautičara i kupača, dok su u ostala doba godine gotovo potpuno puste (sl. 2). Prema kopnu uglavnom se nastavljaju u slikovite bujične jaruge i priobalni je reljef ovog dijela otoka stoga znatno razgiban što omogućuje pojavu kontrastnih staništa i tipova vegetacije (sl. 1).

Sl. 1. Kontrasti staništa i vegetacije u uvalama kod Stare Baške na otoku Krku (foto arhiv JUP)

Ploveći obalom od Punta prema Staroj Baški zanimljivo je promatrati kako se vegetacija mijenja već prema razlikama u izloženosti reljefa. Vegetacija na ovom dijelu otoka pripada uglavnom submediteranskom listopadnom području hrasta medunca, ali se primjećuje i poneko vazdazeleno stablo i grm značajno za eumediteran. U jarugama i dubljim uvalama izrazita je sljedeća vegetacijska pojava: dna su jaruga i osojne strane pokrivene u pravilu listopadnim hrastovim i grabovim šumarcima, a prisojne strane uvala odlikuju se mozaikom vazdazelenih tamnih krošnji hrasta crnike što se izmjenjuje s listopadnom šikarom. Obala prema rtu Tranjevo na većim je površinama pokrivena i šikarom bodljikave šmrike, dok se prema jugoistoku šumska vegetacija gubi i ustupa mjesto širokim, pustim i otvorenim krajolicima kamenjarskih pašnjaka, izrazito sivkastog tona boje što ga daju guste sastojine pustenastih polugrmića aromatičnog kuša (ljekovite kadulje) i smilja, kojeg na Krku nazivaju magriž (sl. 2).

M. R.

Sl. 2. Većina uvala koje se nižu od rta Negrit do Stare Baške odlikuje se očuvanošću prirode i lijepim (prirodnim!) šljunčanim plažama, što je vrijednost koju treba čuvati – detalj uvale Oprna (foto arhiv JUP)