šetnica Lungomare

Ususret Svjetskom danu oceana, 8. lipnja 2020.

Priroda Gea, Krajobraz, Morske dubine, Novosti, Zanimljivosti

Prirodne vrijednosti obalnog ruba i morskog akvatorija Liburnije – grebeni, vrulje i obalni izvori

Obalna šetnica F. Jozefa I. iznimna je zanimljivost liburnijske obale. Proteže se u duljini od 12 km i povezuje Lovran, Iku, Ičiće, Opatiju i Volosko (sl. 1). O njezinim vrijednostima authtone vegetacije već je bilo govora u ranijim crticama na web stranicama Javne ustanove “Priroda”. Ova osebujna obalna šetačka poveznica uključuje i prolazak kraj brojnih zanimljivosti očuvanih obalnih grebena i obalnog mora o čemu potencijalni hodači manje znaju.

Sl. 1. Obalna šetnica nadomak Ike sa zanimljivim detaljima vapnenačkih stijena (foto: M. Randić)

Među ovim liburnijskim priobalnim i podmorskim prirodnim vrijednostima osobito se ističu obalni izvori, vrulje, očuvani prirodni detalji i neobični oblici obalnih grebena i stijena. U obalnom pojasu nailazimo na veći broj vrulja čija je aktivnost vidljiva osobito u vrijeme velikih oborina i to kada zbog hidrostatskog tlaka iz podzemnih kanala na dnu mora izviru („vriju“) velike količine slatke vode te u obliku koncentričnih krugova (valova) uzburkavaju morsku površinu (sl. 2).

Sl. 2. Vela vruja (foto: M. Randić)

Vrulje su nekadašnji krški izvori potopljeni nakon završetka ledenih doba zbog podizanja morske razine, a danas predstavljaju vrijedne detalje krške hidrologije. Značajne su i zbog osebujnog biljnog i životinjskog svijeta prilagođenog kolebanjima ekoloških uvjeta, primjerice, saliniteta, jačine strujanja, protoka slatke vode i dr. Najznačajnija je Vela vruja u luci Ika, pri čemu je vrijedno spomenuti da je u luci Ika smješteno još nekoliko vrulja – u neposrednoj blizini Vele vruje je i Mića vruja, te  priobalni izvori (sl. 3), a u uvali Ika u more utječe jedan od najznačajnijih bujičnih vodotoka Liburnije – već spomenuti potok Banina.

Sl. 3. Priobalni izvor u Iki (foto: M. Randić)

Vela vruja bila je ranije zaštićena Nacionalnom ekološkom mrežom, a danas je predložena za zaštitu Prostornim planom Primorsko-goranske županije i Prostornim planom grada Opatije za zaštitu kao spomenik prirode. Područje plaže u Ičićima također se nalazi u zoni istjecanja podzemnih voda i vrulja, od kojih su vrulje u Ičićima ranije također bile uvrštene u Nacionalnu ekološku mrežu, ali uspostavom novog sustava zaštite područja ekološke mreže nisu prenijete u europsku mrežu Natura 2000.

Sl. 4. Priobalni izvor Klarino (foto: M. Randić)

Izvor sv. Klare u predjelu Klarino (sl. 4) uz Obalnu šetnicu na području Ičića priobalni je izvor zanimljive prošlosti, čija je povijest spašena od zaborava i danas interpretirana poučnom pločom. Recentnom, po našem mišljenju, vrlo uspješnom interpretacijom hidroloških fenomena (od kojih je prirodoslovno najznačajnija Vela vruja, ali i izvor u obalnom predjelu Klarino), postiže se povećana turistička vrijednost lokaliteta (usporedi https://webcamsopatija.com/ika-vrulja/) i podiže se svijest, kako lokalnih ljudi tako i posjetitelja o potrebi očuvanja tih podmorskih i obalnih fenomena, kao i o potrebi adekvatnog zbrinjavanja otpadnih voda koje potencijalno onečišćuju vrulje, priobalne izvore i obalno more.

 

M. R.