patka

Mali ronac na zimovanju u akvatoriju kod Crikvenice

Priroda Fauna, Morske dubine, Novosti, Zanimljivosti

Sl. 1. Par malih ronaca u akvatoriju ispred Crikvenice (foto: Elvis Vuleta)

Mali ronac (Mergus serrator) dojmljiva je ptica vodarica koja se u našim krajevima može vidjeti pojedinačno, u parovima ili u manjim jatima tijekom hladnijeg dijela godine. Pritom, najčešće u zimskim mjesecima, koristi priobalne dijelove mora za prezimljavanje. Pripada patkama ronilicama (rod Mergus) koje se odlikuju uskim nazubljenim kljunovima i kukmom perja na glavama.

Sl. 2. Ronci se mogu rasposznati prema uskim kljunovima i kukmi na glavi (foto: Elvis Vuleta)

Mali ronac je veličine 51-62 cm, težine 750-1350 grama i raspona krila 70-86 cm. Vješt je u dugim zaronima ispod morske površine gdje lovi uglavnom male ribe. Učestalo smo ga viđali ga uz obale otočića Košljuna gdje redovito zimuje u akvatoriju Puntarske drage. Na otoku Krku zabilježen je također u uvali Soline, kod grada Krka, ali viđamo ga i uz obale mora kod Selca i Crikvenice gdje su snimljene fotografije.

 

(E. V. i M. R.)