Kotrljani (balegari)

Priroda Fauna

Kotrljani (balegari, govnovalji) kukci su kornjaši iz porodice truležara (Scarabeidae). Karakteristično za kotrljane je prikupljanje i transport hrane. Naime, kotrljani nakon uočavanja životinjskog izmeta na …

Sudari ptica sa staklenim površinama

Priroda Fauna, Grad-selo

Određena istraživanja ukazuju da sudari ptica sa staklenim površinama mogli biti najveći čovjekom izazvani uzrok mortaliteta ptica, veći čak i od mortaliteta izazvanog električnim vodovima i stupovima (elektrokucija), lovom, pesticidima, sudarima s vozilima i vjetroelektranama.  Zašto se to događa?

SRETAN VAM SDVS! Svjetski dan vlažnih staništa…

Priroda Događanja, Fauna, Jeste li znali, Novosti, Priroda, Skriveni svjetovi, Zanimljivosti

Dana 2. veljače pred više od 50 godina, točnije 1971. godine donesena je Konvencija o vlažnim područjima od međunarodne važnosti, poznatija kao „Ramsarska konvencija“. Danas slavimo! Svjetski Dan močvarnih/vlažnih staništa! Mi u Primorsko-goranskoj županiji možda nemamo veliko močvarno područje, no i mi imamo svojeg „konja za trku“…