skup potpisivanja sporazuma upravitelja morskih zaštićenih područja

I službeno smo dio Hrvatske mreže morskih zaštićenih područja

Priroda Događanja, Novosti

Photo: Matej Đuzel

20. svibnja 2021. na Brijunima je održan Skup potpisivanja Sporazuma upravitelja morskih zaštićenih područja u cilju neformalnog umrežavanja svih hrvatskih ustanova koje upravljaju zaštićenim dijelovima morskih ekosustava, neovisno o kategoriji zaštite i formiranja Hrvatske mreže morskih zaštićenih područja (HRMZP). Inicijativa je to pokrenuta u sklopu Interreg Med projekta MPA NETWORKS kako bi se i na taj način dao doprinos implementaciji okolišnih politika među kojima i Strategiji EU-a za bioraznolikost do 2030. godine.

Službeni logo

Na prostoru Republike Hrvatske nacionalnim zakonodavstvom zaštićeno je 17 vrijednih morskih područja te čak 247 područja ekološke mreže kojima se nastoje očuvati morske vrste te tipovi staništa. Unatoč zaštiti, morski ekosustavi suočavaju se s gubitkom bioraznolikosti jer je to globalan problem. Kako bi se zaštita prirode bolje borila s tim i osnažila vlastite kapacitete, jučer je službeno oformljena Hrvatska mreža morskih zaštićenih područja koju čini 15 javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i ekološkom mrežom, a čijom će se suradnjom realizirati ključan preduvjet uspješne zaštite prirodnih vrijednosti Jadranskog mora i ciljeva Strategije EU-a o biološkoj raznolikosti do 2030.

Photo: Matej Đuzel

Photo: Matej Đuzel

Povezanost, suradnja, razmjena iskustava svakako će ojačati „morske“ javne ustanove u nastojanjima da očuvaju morsko prirodno bogatstvo, a postojanje „mreže“ zasigurno će pridonijeti ostvarenju ciiljeva Sporazuma: povećanje učinkovitosti upravljanja, tematska umrežavanja, jačanje kapaciteta, prikupljanje i razmjene podataka, zajednički nastupi u rješavanju upravljačkih izazova, utjecanje na implementaciju i buduće razvijanje strateškog zakonodavnog okvira te politika zaštite prirode na nacionalnoj i međunarodnoj razini te zajedničko planiranje, priprema i provedba projekata.

Javna ustanova „Priroda“ jedna je od 15 potpisnica Sporazuma.

Photo: Ana Jeramaz

Javna ustanova „Priroda“ dugi niz godina članica je mediteranske mreže zaštićenim morskih područja (MPA NETWORKS), a osnivanje hrvatske mreže, dodatno će osnažiti međusobnu suradnju ustanova. Na području Primorsko-goranske županije nalazi se jedno vrijedno zaštićeno područje koje je svojim dijelom i morsko. Riječ je o otoku Prviću koji je cijelim kopnenim dijelom, priobalnim vodama i Grgurovim kanalom proglašen specijalnim botaničko-zoološkim rezervatom još 1972. godine. Nepristupačan teren i bura sačuvali su ovaj otok od ljudske ruke, dajući šansu biljnom svijetu da raste i opstaje svojim prirodnim tokom, a životinjskom da ima sigurno utočište i mjesto za predah. Više o najnedostupnijem otoku Jadrana (nakon Jabuke) i njegovim prirodnim vrijednostima možete pročitati na https://ju-priroda.hr/zasticena-podrucja-pgz/otok-prvic/ .

Otok Prvić (photo: Patrik Krstinić)