Sikavica 2

Stričak na otočiću Galunu

Priroda Flora, Novosti, Zanimljivosti

Albino stričak bijelih cvatova

Na otočiću Galunu nalazi se kolonija galebova koji se gnijezde na tlu među vegetacijom i kamenjem. Ovdašnje se osebujno raslinje prilagodilo bogato pognojenom tlu za što su „zaslužni“ galebovi koji putem svoga izmeta unose u tlo velike količine dušičnih, fosfornih i drugih spojeva. Zbog toga je raslinje na otočiću mjestimice bujno, a zastupljene su i poneke bodljikave vrste koje sve nazivamo skupnim nazivom „sikavice“. Jedna od (naj)zanimljivijih „sikavica“ otočića Galuna je naočiti uspravni stričak (Carduus micropterus subsp. micropterus), endemična ilirsko-jadranska vrsta. Na otočiću se nalaze dvije forme ovog strička, jedna uobičajena, s lijepim ljubičastim glavicama, a druga, vrlo rijetka, još ljepših, potpuno bijelih glavica cvata (fotografija uz naslov, foto: Boris Ende).

Sl. 1. Albino stričak s otočića Galuna, krčki arhipelag (foto: Boris Ende)

Biljke snježnobijelog cvata su svojevrsna albino forma, nastala kao posljedica genetske mutacije (sl. 1). Zbog neobičnog izgleda bjelocvatuća forma privlači pažnju prirodoslovaca. Biljku bijelih cvatova je na otočiću pred nekoliko godina uočio marljivi prstenovač ptica i suradnik Javne ustanove „Priroda“ Boris Ende prilikom jedne od akcija prstenovanja galebova. Dvije dojmljive fotografije prilažemo ovoj kratkoj crtici.

M. R.