Vodenkos – živahna vodena ptica

Priroda Novosti

Zanimljivo gniježđenje vodenkosa (Cinclus cinclus) na jednom goranskom vodotoku

I dok su vode na ponekim mirnijim mjestima naših goranskih potoka dijeom još zaleđene (sl. 1), bučni brzaci i slapići u kojima se voda stalno miješa i bućka nude vodenkosu (Cinclus cinclus) obilje ličinki vodenih kukaca i ostalih vodenih beskralješnjaka upravo u ovo vrijeme na izmaku zime.

Sl. 1. Led na goranskom potoku 9. veljače 2022. (foto: Elvis Vuleta)

Vodenkos je ptica odlično prilagođena životu uz brze gorske vodotoke (sl. 2) gdje u potrazi za hranom vješto i često zaranja u brzace.

Sl. 2. Vodenkos traži mjesto za uron u potrazi za plijenom (foto: Elvis Vuleta)

Uz brzace blizu razine vode najčešće gradi i gnijezda, a ona su u pravilu smještena na kakvoj zaklonjenoj i teže pristupačnoj polici u pukotini obalne stijene ili u udubini korijenja stabala uz obalu. Gnijezdo je kuglastog oblika, promjera oko 25 cm, izvana obloženo gustom mahovinom, a iznutra podstavljeno vlatima travki na koje ženka polaže (2)4-5(6) jaja.

Sl. 3. Vodnekos prikuplja mahovinu za gradnju gnijezda… (foto: Elvis Vuleta)

Sl. 4. … i odnosi prikupljenu mahovinu prema gnijezdu u izgradnji pri čemu mora proletjeti ravno kroz vodu slapa (foto: Elvis Vuleta)

U gradnji gnijezda sudjeluju i ženka i mužjak. Ukoliko ne koriste gnijezdo od prethodnog gniježđenja, da potpuno dovrše novo, potrebno im je nešto manje od mjesec dana (Wilkinson, 2019). Kao ulaz u gnijezdo služi okrugao otvor u donjem dijelu boka mahovinom obložene “kulge”, dok suprotna strana gnijezda i dno obično naliježu na stijenu ili korijen.

Kada na vodotoku postoje slapovi, vodenkos rado za gniježđenje odabire mjesto gdje gnijezdo može biti izvrsno zaklonjeno padajućom vodenom zavjesom od pogleda potencijalnih grabežljivaca (sl. 3). Zanimljivo je da u takvim slučajevima prelijeće u gnijezdo i iz njega probijajući se u letu direktno kroz padajuću vodu (sl. 4).

M. Randić i E. Vuleta