Zaštićena područja i održivi turizam

Priroda Novosti

Javna ustanova „Priroda“ uz brojne druge partnere, sudjeluje već dvije godine u provedbi EU Interreg MED projekta “Ecotourism in Mediterranean Destinations: From Monitoring and Planning to Promotion and Policy Support”- DestiMED PLUS kojeg u RH vodi i koordinira Institut za turizam. Projekt je usmjeren na poboljšanje integracije turizma i politike zaštite okoliša u zaštićenim prirodnim mediteranskim područjima i njihovom okruženju, a za pilot zaštićeno područje odabrani su Cres-Lošinj (Natura 2000). Na projektu sudjeluje 12 partnera iz Italije, Grčke, Španjolske, Francuske, Hrvatske i Albanije. Kroz novi ekoturistički paket aranžman pokušati će se minimizirati negativni utjecaji turizma na okoliš, ekonomiju i zajednicu.

Ovakav pristup iznimno je važan u cilju očuvanja vrijednih prirodnih područja u kojima se odvijaju različiti oblici turizma, te smo uvjereni da će se u sklopu provedbe konkretnih aktivnosti koje će se primjenjivati na odabranom zaštićenom području otoka Lošinja, potvrditi status Lošinja kao zelene destinacije te poslužiti kao dobar primjer prakse i putokaz razvoja ostalim hrvatskim turističkim destinacijama.

Projekt DestiMED PLUS ulazi tako u zadnju fazu provedbe, a svojim aktivnostima doprinio je razvoju ekoturizma kroz mjerenje otiska ekološke održivosti i prilagodbe turističkom tržištu.

Više o projektu i rezultatima dostupno je na poveznicama:

Dio MEET kataloga: https://static1.squarespace.com/static/5b07c60a96e76f9f641cdad6/t/6231c144e30cfb1e72d2b6b9/1647427926336/MEET+Catalogue+of+Experiences.pdf 

Report Card: https://destimed-plus.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Sustainable_Tourism/Projects/DESTIMED_PLUS/DestiMEDPLUS_ReportCard2.pdf

Brošura na hrvatskom jeziku: https://destimed-plus.interreg-med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Sustainable_Tourism/Projects/DESTIMED_PLUS/2.2.1_DestiMEDPLUS_brochure_HR.pdf