Održana dionička radionica na Košljunu u sklopu projekta "Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000"

Priroda Događanja, Novosti

Pogled prema Košljunu (foto: Ivana Rogić)

Projekt “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” (K.K.06.5.2.03.0001) sufinanciran je sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a planira izradu planova upravljanja za najmanje 40% područja ekološke mreže Natura 2000 na području RH. Korisnik projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a u projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000. Za Primorsko-goransku županiju u tijeku je izrada planova upravljanja za otoke Krk i Rab te za područje Gorskog kotara. Dio procesa izrade planova upravljanja svakako su dioničke radionice kroz koje se upravo participativnim pristupom uz sudjelovanje dionika i lokalne zajednice nastoji učvrstiti i ojačati zaštita prirode te osigurati smjer održivog razvoja i suživota čovjeka i prirode.

Obilazak šumovitog Košljuna uz diskusiju (foto: Ivana Rogić)

Tako je 28. travnja 2022. godine na otočiću Košljunu održana dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja (ekološkom mrežom Natura 2000 i zaštićenim područjima) za otok Krk. Otočić Košljun nerazdvojiv je dio otoka Krka, geografski, ali i „upravljački“ jer je na istoimenom otočiću smješten Posebni rezervat šumske vegetacije „Košljun“. Radionici su prisustvovali predstavnici Zadruge Granum Salis (ujedno i organizatori), predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, predstavnik Franjevaca u čijem je vlasništvu otočić Košljun te djelatnici Javne ustanove Priroda. Radionicom je utvrđena i nadopunjena evaluacija stanja, prikupljeni su prijedlozi mogućih aktivnosti, a sve u cilju očuvanja obilježja zaštićenog područja kroz zajedničku suradnju i djelovanje.

U ugodnom hladu Posebnog rezervata šumske vegetacije (foto: Ivana Rogić)