ODRŽANA PRVA DIONIČKA RADIONICA ZA POTREBE IZRADE PLANA UPRAVLJANJA GORSKI KOTAR I SJEVERNA LIKA U SKLOPU PROJEKTA "RAZVOJ OKVIRA ZA UPRAVLJANJE EKOLOŠKOM MREŽOM NATURA 2000"

Priroda Događanja, Novosti

Fotografija 1. Sudionici radionice aktivno su sudjelovali i doprinosili ovom participativnom procesu izrade plana (foto: Ivana Rogić)

Projekt “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” (K.K.06.5.2.03.0001) sufinanciran je sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a planira izradu planova upravljanja za najmanje 40% područja ekološke mreže Natura 2000 na području RH. Korisnik projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a u projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000. Za Primorsko-goransku županiju u tijeku je izrada planova upravljanja za otoke Krk i Rab te za područje Gorskog kotara. Dio procesa izrade planova upravljanja svakako su dioničke radionice kroz koje se upravo participativnim pristupom uz sudjelovanje dionika i lokalne zajednice nastoji učvrstiti i ojačati zaštita prirode te osigurati smjer održivog razvoja i suživota čovjeka i prirode.

20. svibnja 2022. godine u Ravnoj Gori u Sportsko-poslovnom centru „Goranka“ (Ivana Gorana Kovačića 174) održana je prva dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) s fokusom na temu šumskih i travnjačkih staništa na područjima obuhvaćenim Planom upravljanja. Radionici su prisustvovali predstavnici Zadruge Granum Salis (ujedno i organizatori), predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, predstavnici Hrvatskih šuma, predstavnici Udruge Tetrijeb, predstavnica Zavoda za ornitologiju u Zagrebu, predstavnici Javne ustanove “Nacionalni park Risnjak”, predstavnici Javne ustanove „Natura Viva“ te djelatnici Javne ustanove “Priroda”. Radionicom je utvrđena i nadopunjena evaluacija stanja te je dan pregled eventualnih problema i nepoznanica. Razmijenjene i prikupljene informacije od strane dionika, odnosno sudionika radionice izuzetno su korisne u procesu izrade dokumenta planiranja.