Obruč riječina

ODRŽANA DRUGA DIONIČKA RADIONICA ZA POTREBE IZRADE PLANA UPRAVLJANJA GORSKI KOTAR I SJEVERNA LIKA

Priroda Događanja, Novosti

Projekt “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” (K.K.06.5.2.03.0001) sufinanciran je sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a planira izradu planova upravljanja za najmanje 40% područja ekološke mreže Natura 2000 na području RH. Korisnik projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a u projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000. Za Primorsko-goransku županiju u tijeku je izrada planova upravljanja za otoke Krk i Rab te za područje Gorskog kotara. Dio procesa izrade planova upravljanja svakako su dioničke radionice kroz koje se upravo participativnim pristupom uz sudjelovanje dionika i lokalne zajednice nastoji učvrstiti i ojačati zaštita prirode te osigurati smjer održivog razvoja i suživota čovjeka i prirode.

1. lipnja 2022., u Ravnoj Gori u Sportsko-poslovnom centru „Goranka“ održana je druga dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) u sklopu koje se obrađivala tema evaluacije posjećivanja zaštićenih područja i stanja vodenih ekosustava na područjima obuhvaćenim Planom upravljanja.

Fotografija 1. Sudionici radionice aktivno su sudjelovali i doprinosili ovom participativnom procesu izrade plana (foto: JU Priroda)

Radionici su prisustvovali predstavnici Zadruge Granum Salis (ujedno i voditelji izrade plana), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Grada Vrbovsko i Općine Skrad, TZ grada Ogulina i Ureda za turizam Fužine, ovlaštenici koncesijskih odobrenja Lokalna razvojna agencija Pins d.o.o. i Lokvarka d.o.o. Zatim, predstavnici JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Hrvatskih voda, JU NP „Risnjak“, JU „Natura Viva“ Karlovačke županije te djelatnici Javne ustanove „Priroda“. Radionicom je utvrđena i nadopunjena evaluacija posjećenosti zaštićenih područja te evaluacija stanja vodenih ekosustava. Kroz konstruktivni dijalog prisutnih dionika sagledani su potencijali i izazovi u upravljanju zaštićenim područjima koja se posjećuju. Sve prikupljene i razmijenjene informacije doprinijeti će izradi plana upravljanja kojim će se nastojati ostvariti sinergija održivog turizma i posjećivanja vrijedne prirodne baštine na način da se pri tom očuvaju prirodne vrijednosti.