Kanjon Vražji prolaz biti će duže vremena zatvoren za posjećivanje zbog velikih šteta na infrastrukturi uzrokovanih odronima

Priroda Novosti

Popularno i rado posjećivano, još davne 1962. godine zaštićeno u kategoriji značajnog krajobraza, Vražji prolaz kod mjesta Skrad, osebujna je krška pojava, kanjon pun divlje romantike, dužine oko 800 metara, a ponegdje širine tek nešto više od dva metra, nastao je silinom vode koja je tisućama godina izjedala kamen i prokrčila si ovaj neobični put. Turistička stazica usječena je u litice kanjona kroz koji, za velikih kiša ili topljenja snijega, huči nabujali potok Jasle.

Nažalost velika količina vode uz ogromnu količinu zemlje te kamenog i drvenog materijala koji se survao u kanjon (dijelovi debala i trupci, granje) tijekom velikog kišnog nevremena krajem rujna, prouzročilo je veliku štetu na infrastrukturi za posjećivanje. Stradao je sustav mostića i to u najatraktivnijem dijelu staze, koji je u cijelosti odnesen stoga prolaz kroz kanjon nije moguć.

Sa stanjem i štetama u ovom zaštićenom području imala je danas priliku upoznati se uživo i snimateljska ekipa HRT-a s kojom smo ponovno obišli kanjon. Budući se radi o iznimno zahtjevnoj sanaciji, prioritetno se pokrenula izrada projektne dokumentacije s troškovnicima, za koju su osigurana sredstva.

Tek nakon izrade dokumentacije znati će se procijenjena vrijednost radova, nakon čega kreće drugi, izazovniji dio, a to je osiguranje načina financiranja i konačno sama realizacija radova, koja će, uzimajući u obzir lokaciju izvođenja, biti najkompleksniji dio cijele priče.