flora na rabu

ODRŽANA DRUGA DIONIČKA RADIONICA ZA POTREBE IZRADE PLANA UPRAVLJANJA OTOK RAB

Priroda Događanja, Ljudi, Novosti

U tijeku je izrada Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže otoka Raba (PU 6089) u sklopu projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 “ (K.K.06.5.2.03.0001). Projekt je sufinanciran sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a planira izradu planova upravljanja za najmanje 40% područja ekološke mreže Natura 2000 na području RH. Korisnik projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a u projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000. Za Primorsko-goransku županiju u tijeku je izrada planova upravljanja za otoke Krk i Rab te za područje Gorskog kotara. Dio procesa izrade planova upravljanja svakako su dioničke radionice kroz koje se upravo participativnim pristupom uz sudjelovanje dionika i lokalne zajednice nastoji učvrstiti i ojačati zaštita prirode te osigurati smjer održivog razvoja i suživota čovjeka i prirode.

Na otoku Rabu nalaze se tri zaštićena područja (prema Zakonu o zaštiti prirode): Posebni rezervat šumske vegetacije Dundo, Značajni krajobraz Lopar te park šuma Komrčar. Izuzev toga, cijeli je otok obuhvaćen ekološkom mrežom Natura 2000, a unutar toga još se zasebno ističe jedno područje ekološke mreže na kopnu te pet područja koja uključuju priobalna i morska staništa. Ovaj plan upravljanja u smislu područja ekološke mreže Natura 2000, odnosi se na ona područja poznatija kao POVS ili područja značajna za očuvanje ciljnih vrsta i staništa. Svi Kvarnerski otoci, također su dio ekološke mreže za očuvanje ptica, no iako se ovim planovima ne obuhvaća taj dio, propisivanjem aktivnosti i mjera za staništa, povoljno će se utjecati i na vrste, pa tako i ptice.

Sudionici 2. dioničke radionice na Rabu

25. studenog 2022. godine je u Velikoj gradskoj vijećnici na otoku Rabu održana 2. dionička radionica za potrebe izrade plana upravljanja Rabom. Grad Rab je osigurao prostor i omogućio održavanje ove radionice na Rabu. Na radionici su sudjelovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zadruge Granum Salis (ujedno i voditelji izrade plana), Javne ustanove Priroda, Hrvatskih voda, Hrvatskih šuma, TZO Lopara, Udruge ProGeo, LAG-a Mentorides. Fokus radionice bio je stavljen na aktivnosti koje će biti sastavni dio plana, a koje trebaju doprinijeti očuvanju/održavanju povoljnog stanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja otoka.

Kroz konstruktivnu diskusiju istaknuta je potreba i za očuvanjem geobaštine Raba radi postojećih ugroza za podlogu od strane motocross i quad vozila koja samo pospješuju eroziju, uništavaju staništa, stvaraju buku te štete životinjskom svijetu, ali i biljnom pokrovu, kao i vodenim tijelima (lokvama i sl.) koja su također pod velikim pritiskom. Predstavnici Ministarstva istaknuli su da je problematika offroad vožnje izražena i diljem RH (kao degradirajuća) te se još uvijek traže načini reguliranja takvih aktivnosti i svođenja štete na minimum. Predstavnik TZO Lopar iznio je slaganje sa smjerom mišljenja da se prirodne pješčane plaže Raba – Ciganka i Sahara, održe upravo takve – prirodne, te ne postoji težnja ni potreba dodavanja dodatnih turističkih sadržaja na iste, što je u konačnici i povoljno za doprinos očuvanju staništa i vrsta. Podosta pažnje u diskusijama plijenio je i Komrčar ponajviše zbog ugroze koje predstavljaju borovi na padinama (a koji se uslijed visokog nadzemnog dijela stabla i plitkog korijenja izvaljuju) te je posebno istaknuta potreba za pronalaskom načina pomlađivanja šume u budućnosti kako bi Rab u budućnosti zadržao prepoznatljiv izgled koji mu daje park-šuma, kao i dragocjenu mikroklimu (posebice u ljetnim mjesecima).