ODRŽANA ČETVRTA DIONIČKA RADIONICA ZA POTREBE IZRADE PLANA UPRAVLJANJA GORSKI KOTAR I SJEVERNA LIKA

Priroda Događanja, Ljudi, Novosti

Projekt “Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” (K.K.06.5.2.03.0001) sufinanciran je sredstvima EU u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a planira izradu planova upravljanja za najmanje 40% područja ekološke mreže Natura 2000 na području RH. Korisnik projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, a u projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000. Za Primorsko-goransku županiju u tijeku je izrada planova upravljanja za otoke Krk i Rab te za područje Gorskog kotara. Dio procesa izrade planova upravljanja svakako su dioničke radionice kroz koje se upravo participativnim pristupom uz sudjelovanje dionika i lokalne zajednice nastoji učvrstiti i ojačati zaštita prirode te osigurati smjer održivog razvoja i suživota čovjeka i prirode.

9. veljače 2023., u Ravnoj Gori u Sportsko-poslovnom centru „Goranka“ održana je četvrta dionička radionica za potrebe izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025). Ujedno i posljednja dionička radionica, ovaj put fokus je stavila na prijedloge aktivnosti koje se planiraju provoditi kroz plan upravljanja.

Radionici su prisustvovali predstavnici Zadruge Granum Salis (ujedno i voditelji izrade plana), Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Grada Vrbovsko,  Grada Ogulina, Hrvatskih šuma UŠP Delnice, Hrvatskih voda, TZ grada Ogulina, Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, Lovačkog društva Tetrijeb – Čabar. Zatim predstavnici kreativne platforme „Spasimo Ričinu“ te Građanske inicijative „Spasimo Ričinu“, Udruge „Tetrijeb“ te djelatnici Javne ustanove „Natura Viva“ Karlovačke županije i Javne ustanove „Priroda“.

Kroz radionicu su na temelju dosadašnjih evaluacija stanja predložene aktivnosti upravljanja šumskim, vodenim, travnjačkim, stjenovitim i podzemnim staništima te vezanim vrstama, kao i aktivnosti upravljanja posjećivanjem zaštićenih područja u obuhvatu ovog plana. Dionička radionica je izuzev svoje prvotne namjene – omogućavanja participativnog sudjelovanju dionika u izradi plana, predstavljala i alat za unaprjeđenje suradnje različitih sektora jer se temelji na boljem međusobnom razumijevanju. Suradnja ili barem (zajednički) usmjereno djelovanje nužno je i neophodno za učinkovitost zaštite prirode. Hvala svima koji su bili dio ovog procesa!