Rijeka Rječina i bjelonogi rak ususret Danu planeta Zemlje

Priroda Novosti

22.4. proglašen je Danom planeta Zemlje (eng. Earth Day) i niz godina sudjelujemo u njegovu obilježavanju. Ponekad je to prigodni poster ili objava na društvenim mrežama s ciljem podizanja svijesti o važnosti očuvanja okoliša i ukazivanju važnosti zaštite prirode i održivog razvoja. Održivi razvoj, koji ima više definicija i tumačenja, obuhvaćajući društveni, gospodarski i okolišni aspekt, trebao bi osigurati rješenja koja će sagledati i zadovoljiti puno važnih stvari uključujući zaštitu biološke raznolikosti i prirode.

Za ukazivanje na potrebu zaštite prirode i senzibiliziranja javnosti, vrlo često u svijetu i našoj zemlji koristimo  karizmatične vrste biljaka i životinja, kao što su npr. runolist, medvjed, dupin, orao i koje su neosporno važne jer čuvanjem njihova staništa brinemo za niz drugih također iznimno važnih, ali u široj javnosti ipak manje prepoznatljivih vrsta živog svijeta.

Zato ova objava nije o supovima ili velikim zvijerima, nego o bjelonogom raku (Austropotamobius pallipes) u rijeci Rječini.  Zašto baš o njemu? Zato jer se radi o strogo zaštićenoj i ciljnoj vrsti očuvanja u NATURA 2000 području koje obuhvaća gornji tok Rječine, zato jer je osjetljiv na hidrotehničke zahvate i onečišćenja, suše i klimatske promjene.

Bjelonogi rakovi izuzetno su važni predstavnici vodenog svijeta Rječine, hraneći se vodenom vegetacijom, beskralježnjacima i detritusom, ali mogu biti i plijen različitih vrsta riba i sisavaca, pa su ključni predstavnici u hranidbenoj mreži ovog vodenog ekosustava! Bjelonogi rak sakriva se u procjepima obala i među korijenjem drveća, pa je zato važno da Rječina zadrži svoju prirodnu obalu s vegetacijom. Zanimljivo je da se u Primorsko-goranskoj županiji ova vrsta može naći i u Vranskom jezeru na otoku Cresu gdje je zabilježena na dubini od šezdesetak metara.

Bjelonogi rak (Foto: Mišel Jelić)

Kako bismo ga mogli razumjeti i očuvati, te nadalje pratiti njegovo stanje, prošle godine napravljena su istraživanja ove zanimljive vrste u toku Rječine. Usprkos pritiscima i ugrozama, ustanovljeno je da Rječina baštini jedinstvenu i iznimno brojnu populaciju bjelonogog raka.

Za one koji žele znati nešto više o bjelonogom raku, te posebnostima vezanim uz Rječinu kao njegovo stanište, mogu pročitati niže u izvješću istraživača dr.sc. Mišela Jelića i mr. sc. Romana Ozimeca.

Izvještaj_monitoring_bjelonogI_rak_u_Rječini_2022.g. smanjeno