Obavijest o provođenju javne rasprave o Prijedlogu plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025)

Priroda Događanja

 

Na temelju članka 138. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 16. stavka 1.,3. i 4. i članka 18., 19., 20. i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ 64/08) i Odluke Upravnog vijeća o upućivanju Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) u javnu raspravu, donesenoj na 22. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“ (KLASA:007-01/23-01/1, URBROJ:2170-52-01/1-23-40 od 31. svibnja 2023.g.), Javna ustanova „Priroda” objavljuje:

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE GORSKOG KOTARA I SJEVERNE LIKE (PU6025)

Provodi se javna rasprava o Prijedlogu plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like  (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana upravljanja).

Javna rasprava o Prijedlogu plana upravljanja trajat će 30 dana i to od 12. lipnja 2023. do 11. srpnja 2023. godine.

Tijekom javne rasprave zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid na Prijedlog plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) i to:

  • na službenim internetskim stranicama Javne ustanove
  • u prostorijama Javne ustanove, na adresi: Grivica 4, Rijeka, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 10 do 14 h.

Prijedlog plana upravljanja može se preuzeti na sljedećoj poveznici: Prijedlog plana upravljanja

 

Javno izlaganje o Prijedlogu plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) održati će se u utorak 4. srpnja 2023. u 10 sati u prostorijama Sportsko-poslovnog centra “Goranka” na adresi Ivana Gorana Kovačića 174, Ravna Gora. Detaljniju obavijest o javnom izlaganju Ustanova će pravovremeno objaviti na svojim službenim internetskim stranicama.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Prijedlog plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Gorskog kotara i sjeverne Like (PU 6025) moći će se:

  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida
  • upisati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  • dostaviti zaključno s posljednjim danom javne rasprave u pisanom obliku i to:

na adresu elektroničke pošte Ustanove natura2000@ju-priroda.hr ili

na adresu sjedišta Ustanove (Grivica 4, 51000 Rijeka)

Svi prijedlozi, primjedbe i mišljenja koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir.

Pozivamo Vas da se uključite u postupak javne rasprave te dostavite svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge.

U Rijeci, 1. lipnja 2023.