stijene i brda

Obavijest o provođenju javnog savjetovanja o Prijedlogu plana upravljanja pomorskim dobrom unutar zaštićenih područja PGŽ

Priroda Novosti

 

Temeljem članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ („Službene novine“ broj 42/13, 40/20), članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.),te Odluke upravnog vijeća o utvrđivanju Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom unutar zaštićenih dijelova prirode na području Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2024. do 2028. godine, donesenoj na 31. sjednici Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 007-01/24-01, URBROJ: 2170-52-01/1-24-10 od 14. veljače 2024.) Javna ustanova „Priroda” objavljuje:

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM UNUTAR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 2024. – 2028 GODINE

Provodi se javno savjetovanje o Prijedlogu Plana upravljanja pomorskim dobrom unutar zaštićenih područja PGŽ za razdoblje od 2024.-2028. (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana upravljanja).

Javno savjetovanje o Prijedlogu Plana upravljanja trajat će 30 dana i to od 15. veljače 2024. do 15. ožujka 2024. godine.

Tijekom javnog savjetovanja zainteresiranoj javnosti biti će omogućen uvid na Prijedlog plana upravljanja na službenim internetskim stranicama Javne ustanove. Prijedlog Plana upravljanja može se preuzeti na sljedećoj poveznici: Prijedlog plana upravljanja