LIFE SUPport

Priroda

LIFE21-NAT-HR-LIFE-SUPport/101074212

Ukupna vrijednost projekta: 2.159.589,61 €

Bespovratna sredstva: 1.295.751,00 €

Intenzitet EU potpore: 60 %

Trajanje projekta: 01.01.2023. – 31.12.2027.

Korisnik koordinator: Udruga BIOM

Partneri: Vulture Conservation Foundation, Javna ustanova “Priroda”, Poljoprivredna zadruga Otok Krk, HEP-ODS d.o.o.

O projektu:

Projekt LIFE SUPport za cilj ima poboljšati uvjete za razmnožavanje i preživljavanje posljednje preostale populacije bjeloglavih supova (Gyps fulvus) u Hrvatskoj, koja se nalazi na kvarnerskim otocima. Hitnost i potreba za takvim projektom istaknute su u stručnoj podlozi pripremljenoj za Plan upravljanja bjeloglavim supom u Hrvatskoj koji čeka na usvajanje. Rješavanjem najvažnijih prijetnji na njihovim gnjezdištima, trenutna populacija od 110-130 parova nastavit će preživljavati i možda povećati brojnost, što je važan prvi korak za ponovno nastanjivanje ove vrste na svoja povijesna područja gniježđenja na hrvatskom kopnu i povezivanje s drugim populacijama bjeloglavih supova u Alpama i na Balkanu. Najvažnije prijetnje na koje je usmjeren ovaj projekt su uznemiravanje gnijezda, nedostatak hrane, trovanje i strujni udar. Stoga su glavni ciljevi:

  1. Smanjenje smrtnosti mladunaca minimiziranjem uznemiravanja gnijezda i poboljšavanjem operacija spašavanja i rehabilitacije Oporavilišta bjeloglavih supova Beli.
  2. Povećanje dostupnosti hrane za supove poboljšanjem i širenjem postojeće mreže održavanih hranilišta i povećanjem mogućnosti prirodnog hranjenja.
  3. Prevencija slučajeva trovanja istraživanjem najboljih preventivnih mjera za izbjegavanje uporabe zatrovanih mamaca, promicanjem upotrebe bezolovnog streljiva te izgradnjom kapaciteta relevantnih tijela za provedbu borbe protiv nezakonitog trovanja divljih životinja.
  4. Smanjenje smrtnosti od strujnog udara primjenom odgovarajućih mjera za ublažavanje na najvažnijim žarištima strujnog udara.
  5. Promicanje bjeloglavih supova i podizanje svijesti o njihovim prijetnjama i potrebama kod lokalnih dionika, šire javnosti i upravnih tijela.

Više informacija na službenoj stranici projekta.

Projekt sufinanciraju Program LIFE Europske unije, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Ured za udruge Republike Hrvatske.

Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti Javne ustanove “Priroda”. Izražena stajališta su isključivo stajališta projektnih partnera i ne predstavljaju nužno stajališta niti su za njih odgovorni Europska Unija, CINEA, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ili Ured za udruge Vlade RH.