Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli

Priroda

logotipi europski strukturni i investicijski fondovi

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Ukupna vrijednost projekta: 887.831,51 kuna

Bespovratna sredstva: 754.656,78 kuna

Intenzitet EU potpore: 84,9999997%

Sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 108.939,98 kuna

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2021. – 30.09.2022.

Kratki opis projekta:

Projektom će se unaprijediti postojeći i uspostaviti novi kapaciteti nastamba u Oporavilištu za smještaj i brigu o bjeloglavim supovima, osnažiti znanja djelatnika Javne ustanove „Priroda“ te osvijestiti lokalno stanovništvo, posjetitelje i širu javnost o važnosti očuvanja bjeloglavog supa kao strogo zaštićene životinjske vrste i jedine preostale ptice iz skupine strvinara koja obitava u Republici Hrvatskoj, na svega još nekoliko Kvarnerskih otoka koji su sastavni dio ekološke mreže NATURA 2000 (kod HR 1000033- Kvarnerski otoci), a kojim upravlja Javna ustanova „Priroda“. Upravo provedba ovog projekta imat će direktan i pozitivan utjecaj na očuvanje i zaštitu populacije bjeloglavih supova povratkom rehabilitiranih ptica ponovno u prirodu.

Ciljevi projekta:

OPĆI CILJ: Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje s ciljem očuvanja strogo zaštićene životinjske vrste – bjeloglavog supa na području RH.

SPECIFIČNI CILJ: Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u sklopu Centra za posjetitelje Beli na otoku Cresu

Očekivani rezultati projekta:

  1. Povećan prihvatni kapacitet za unesrećene supove putem uređenja prostora za provođenje intenzivne skrbi kroz više fazni oporavak u Oporavilištu
  2. Povećani kapaciteti za pohranu i održavanje kakvoće veće količine hrane, neophodne za ishranu bjeloglavih supova tijekom boravka u Oporavilištu
  3. Unaprijeđena je sposobnost i kvaliteta prihvata Oporavilišta za bjeloglave supove pronađene u kritičnom stanju
  4. Poboljšani su i unaprijeđeni tehnički uvjeti za provedbu elementarne dijagnostike i trijaže kao i daljnje skrbi o bjeloglavim supovima na oporavku
  5. Poboljšani su tehnički uvjeti za pohranu podataka i vođenje evidencije o bjeloglavim supovima na privremenoj skrbi u Oporavilištu
  6. Povećan je obujam stručnih znanja i vještina djelatnika i djelatnica za provođenje skrbi o bjeloglavim supovima na oporavku u Oporavilištu
  7. Senzibilizirana je javnost te je ojačana njena svijest o važnosti očuvanja bjeloglavih supova

Kontakt osoba za više informacija:

Petra Stijelja, dipl. ing. biol.
Administratorica projektnih aktivnosti
Tel.: +385 51 352 406
E-mail: petra.stijelja@ju-priroda.hr

Dodatne poveznice:

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Javne ustanove „Priroda“.