PANet 2010

Priroda

Početkom djelovanja Javne ustanove “Priroda” produbljeni su odnosi suradnje između Županije, a poglavito Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje i javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na državnoj razini, pa je tako Nacionalni park “Risnjak” u suradnji sa stranim partnerima pripremio međunarodni projekt iz programa INTERREG IIIB i pozvao na suradnju županijsku Ustanovu “Priroda”. Projekt je pripremljen pod nazivom PANet 2010, a osnovni cilj mu je uspostava geografsko-informacijskog sustava za sva vrijedne i zaštićene dijelove prirode na području Primorsko-goranske županije.

Pripremu i kandidiranje projekta PANet pokrenuo je Ured za planiranje i zaštitu prirode iz Koruške, Republika Austrija, i to u sklopu Programa INTERREG III B – poznat pod nazivom Program za susjedstvo Austrija, Češka, Italija, Poljska, Slovačka, Slovenija i Hrvatska. Ured za planiranje i zaštitu prirode iz Koruške glavni je nositelji i koordinator svih aktivnosti u projektu.

Aktivnosti koje su se provodile u sklopu projekta, a koje su značajne za zaštitu prirode u Primorsko-goranskoj županiji su:

  • analiza postojeće zakonske regulative zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u odnosu na važeću zakonsku regulativu Republike Hrvatske i Europske unije
  • izrada jedinstvene i standardizirane baze podataka koristeći GIS tehnologiju za sva zaštićena područja u Primorsko-goranskoj županiji
  • izrada smjernica za daljnje upravljanje zaštićenim područjima u Primorsko-goranskoj županiji.

Temeljni ciljevi projekta bili su:

  • na razini Europske unije: pripremiti podloge za što bolju implementaciju europskog ekološke mreže Natura 2000
  • na razini Republike Hrvatske: izraditi smjernice za upravljanje zaštićenim područjima na razini županija u Republici Hrvatskoj, upoznati i skrenuti pažnju čitavoj javnosti na potrebu za očuvanjem bioraznolikosti i daljnjom zaštitom vrijednih dijelova prirode na području Republike Hrvatske
  • na županijskoj razini: izraditi smjernice za upravljanje zaštićenim područjima Primorsko-goranske županije, ustanoviti faze i aktivnosti u uspostavi sustava upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima na županijskoj razini

Značajno je napomenuti da GIS tehnologija podrazumijeva smještanje podataka u prostor, zatim vizualizaciju različitih informacija, odnosno kartografski prikaz podataka (opisi, slike, karte, skice, sheme) iz kojih svaki korisnik vrlo lako stječe dojam i uočava o kojem se području radi, gdje se ono nalazi, koje su njegove prirodne značajke i kako ga treba štititi.

Novosti o PANet projektu možete pronaći na službenim stranicama projekta PANet 2010.