Posjetiteljski centar o velikim zvijerima u Staroj Sušici

Priroda

U cilju bolje valorizacije prirodne baštine te sa ciljem uspostave sustavnog vrednovanja i korištenja zaštićenih vrsta u promidžbi i brendiranju Gorskog kotara, tijekom 2014. godine pokrenute su aktivnosti na izgradnji Centra za velike zvijeri. Centar je zamišljen kao prostor koji bi na inovativan i zanimljiv način približio posjetiteljima specifičnosti i vrijednosti očuvanog goranskog kraja u kojem obitavaju medvjed, vuk i ris. Kao idealna lokacija za smještaj Centra za velike zvijeri, prepoznat je kompleks Stara Sušica (Općina Ravna Gora) koji je u vlasništvu Primorsko-goranske županije.

Projekt je krajem 2015. godine pozitivno ocijenilo povjerenstvo FZOEU, koji je tijekom 2016. godine financirao izradu studije izvedivosti, projektnog zadatka (koncept projekta), projektne dokumentacije unutrašnjeg uređenja i njegovog vizualno-grafičkog identiteta te pripremu prijave na natječaj za strukturne fondove EU.

Tijekom 2017. godine pripremljena je sva potrebna dokumentacija te prijavnica, te je u ožujku projekt Posjetiteljski centar o velikim zvijerima u Staroj Sušici uspješno prijavljen za sufinanciranje iz Strukturnih fondova EU, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine. Projekt je tijekom nekoliko faza evaluacije uspješno ocjenjen te je 30. srpnja 2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Partneri u projektu su Općina Ravna Gora i Turistička zajednica općine Ravna Gora, a planirani završetak projekta je konac 2021. godine.

Osnovne aktivnosti u sklopu projekta su obnova tj. rekonstrukcija zgrade budućeg Centra za posjetitelje, uređenje stalnog izložbenog postava o velikim zvijerima, izrada akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i marketinškog plana, osmišljavanje i izrada prototipa autohtonih suvenira inspiriranih prirodnom baštinom, izrada edukativno-promotivnih materijala kao što su dječja igra memorija, dvojezična slikovnica, goranski bestijarij i sl. U okviru projekta nabaviti će se oprema i softveri za evidenciju posjetitelja, energetski učinkovite klupe te uvesti WiFi za posjetitelje. Značajna pažnja posvetiti će se osmišljavanju i razvoju radionica za najmlađe o velikim zvijerima, praćenju tragova, pripovijedanju priča i sl., što će postati programi koji će se odvijati u budućem Centru. Javna ustanova „Priroda“ već niz godina u okviru svojih redovnih aktivnosti obavlja monitoring velikih zvijeri putem foto-zamki pa će se tako u okviru projekta osigurati dodatne foto-zamke koje će omogućiti prikupljanje zanimljivih podataka, što će se koristiti i u radu Centra. Kroz projekt će se ojačati vlastiti kapaciteti kroz edukacije zaposlenika te će se izraditi internetska stranica Centra gdje će šira javnost moći pratiti aktualna događanja i zanimljivosti te se educirati o prirodnim fenomenima Gorskog kotara. Promotivne aktivnosti odvijati će se sa ciljem predstavljanja Centra na specijaliziranim sajmovima, u školama i turističkim agencijama te s ciljem povećanja vidljivosti Centra oglašavanjem putem jumbo plakata te objavama u specijaliziranim časopisima i emisijama.