Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Priroda

Projekt ”Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000” od ključne je važnosti za ispunjavanje obaveza Republike Hrvatske kao članice EU u zaštiti prirode. Korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, dok je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu projektni partner. Sporazume o suradnji potpisali su također svi hrvatski nacionalni parkovi, parkovi prirode i Hrvatske vode. U projektnim aktivnostima kao suradnici sudjelovat će i javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže pojedinih županija i pojedinačnih zaštićenih područja pa tako i Primorsko-goranske županije. U okviru Projekta biti će izrađeni planovi upravljanja Natura 2000 područjima. Za Primorsko-goransku županiju, koja ima jednu od površinom, brojem područja, ciljnih vrsta i staništa najprostraniju i najsloženiju Natura 2000 mrežu u RH, izradit će se planovi upravljanja za otoke Krk i Rab te za područje Gorskog kotara. Glavna svrha Projekta je doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000. Također, Projektom bi se trebao potaknuti razvoj institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ciljnih područja.