Gljive vlažnice (hygrocybe)

Prospekt Flora, Zanimljivosti


Sl. 1. Velika vlažnica (Hygrocybe punicea) na neintenzivno gospodarenom
travnjaku u Lepenicama; strogo zaštićena, osjetljiva “VU” (foto:
Ervin Raguzin).

GLJIVE VLAŽNICE (Hygrocybe)

Posljednji tjedan listopada i prvi vikend studenog protekao
je u znaku gljiva vlažnica (rod Hygrocybe). One zbog svoje rijetkosti
i ugroženosti imaju veliku ulogu u zaštiti prirode. To su uglavnom gljive
koje za svoje omiljeno stanište izabiru travnjake – i to ne bilo kakve
travnjake, već one kojima se ekstenzivno gospodari. Ne mogu, primjerice,
rasti na pognojenim travnjacima. Takva staništa su sve rjeđa i ugroženija,
kako u PGŽ i Hrvatskoj, tako i posvuda u Europi. Stoga se i većina gljiva
iz roda vlažnica našla na crvenim popisima i u crvenim knjigama ugroženih
vrsta.

Tim više nas je obradovalo razmjerno bogatstvo vrsta
gljiva vlažnica na dva (mikro)lokaliteta – prvi u predjelu Lepenice (kod
Gornjeg Jelenja) i drugi na otoku Iloviku u Lošinjskom arhipelagu. Na
Lepenicama gljive vlažnice rastu na travnjaku koji povremeno posjećuju
stada ovaca, a dijelom se i kosi – dakle bio bi to primjer jednog tipično
neintenzivno gospodarenog travnjaka. Ovdje se posljednjeg vikenda u listopadu
pojavilo čak 5-6 raznih živopisno obojenih vrsta vlažnica (sl. 1).

Na otoku Iloviku posebno smo oduševljeni što se obistinilo
naše predviđanje da su tzv. “talne okorine” posebno vrijedna staništa i kao takva “udomljuju” također
i neke rijetke vrste gljiva vlažnica (sl. 2). Osim na dijelu staništa
s “talnim okorinama” u pješčanoj uvali Paržine, gljiva vlažnica
ima i na drugim dijelovima otoka, ali se tamo radi o sasvim drugim vrstama
(sl. 3).

Marko Randić (JU “Priroda”) i Ervin Raguzin
(Gljivarska udruga “Ožujka”, Rijeka)


Sl. 2. Vlažnica (Hygrocybe sp.) na dijelu uvale Paržine na otoku Iloviku
gdje se pojavljuju “talne okorine” – staništa naizgled siromašna
životom, ali se njima nalazi obilje raznolikih oblika mikrooganizama,
algi, mahovina, lišajeva i gljiva (foto: Ervin Raguzin).


Sl. 3. Hygrocybe sp. na kamenitom pašnjaku otoka Ilovika (foto: Ervin
Raguzin)