puž golać

Puž golać

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

Vrsta Limax maximus (leopard golać) izvorno nastanjuje Europu i zapadnu Afriku ali je u 19. stoljeću introduciran u sjevernu
Ameriku gdje se vrlo brzo proširio. Preferiraju blizinu ljudskih nastambi pa ih se može vidjeti kako noću gmižu u potrazi za hranom. Hrani se svježim i raspadajućim biljnim materijalom, gljivama, a nerijetko lovi druge puževe. Hermafrodit je što znači da ista jedinka posjeduje i muške i ženske spolne organe. Nakon parenja obije jedinke u vlažnoj zemlji polažu stotinjak jaja.

Sl. 1. Razmnožavanje puževa leopard golaća (foto: Patrik Krstinić)

Patrik Krstinić