zmijinac

Održan inicijalni sastanak radi zaštite staništa močvarnog zmijinca na lokalitetu Sungerski lug kod Mrkoplja

Prospekt Novosti

Močvarni zmijinac (Calla palustris), zaštićena borealna i reliktna vrsta ima jedino poznato stanište u Primorsko-goranskoj županiji i u cijeloj Hrvatskoj u maloj zamočvarenoj depresiji unutar acidofilne šume jele s rebračom u Sungerskom lugu nedaleko Mrkoplja u Gorskom kotaru.

Kako bi se ova kritično ugrožena biljka sačuvala bar u dogledno vrijeme, cilj nam je izraditi te provesti idejni plan zaštite biljke i njenog staništa. Osim što je stanište zmijinca zbog svojih značajki i vrijednosti značajno za Primorsko-goransku županiju važno je napomenuti da je uvršteno i u prijedlog Nacionalne ekološke mreže Republike Hrvatske te će kao iznimno rijeka i značajna biljka biti uvrštena i u prijedlog koji priprema Republika Hrvatska za Europsku ekološku mrežu Europske unije poznatiju pod imenom NATURA 2000.

Inicijalnom sastanku održanom 8. svibnja 2007. u Sungeru, u organizaciji Javne ustanove “Priroda” i Općine Mrkopalj, a s ciljem započinjanja postupka zakonske zaštite močvarnog zmijinca odazvali su se i nazočili predstavnici:

 1. Općine Mrkopalj,
 2. Turističke zajednice Mrkopalj,
 3. prof. dr. sc. JasenkaTopić
 4. Prirodoslovnog muzeja Rijeka,
 5. Državnog zavoda za zaštitu prirode,
 6. Udruge “Sungerski lug”,
 7. Hrvatskih šuma, Šumarija Mrkopalj,
 8. Šumarskog fakulteta, Sveučilište u Zagrebu,
 9. BIUS – udruge studenata biologije,
 10. Javne ustanove “Priroda”.

Zaključci sa sastanka su slijedeći:

 • Skup jednoglasno podržava zaštitu zamočvarenog creta sa zmijincem u kategoriji spomenika prirode.
 • Šumarski fakultet se obvezuje na jesen očistiti područje creta od trupaca i grana, uz stručnu pomoć prof. dr. sc. Jasenke Topić
 • Studenti udruge BIUS, udruge studenata biologije, će napraviti temeljno istraživanje creta sa zmijincem.
 • Turistička zajednica će se uključiti u obilježavanje i valorizaciju creta.
 • Javna ustanova “Priroda” će napraviti stručnu podlogu za proglašenje staništa močvarnog zmijinca zaštićenim područjem, uz suradnju sa Šumarskim fakultetom, Državnim zavodom za zaštitu prirode, Prirodoslovnim muzejom Rijeka, prof. Jasenkom Topić i udrugom BIUS.