Postavljeni edukativni materijali s motivima primorske flore i faune na opatijskim i lovranskim plažama

Prospekt Novosti

Na opatijskim i lovranskim plažama na kojima su se ove godine zavijorile plave zastave postavljeni su edukativni materijali Javne ustanove “Priroda”

Opatijske i lovranske plaže na koje su ove godine postavljene plave zastave opskrbljene su i edukativnim materijalima Javne ustanove “Priroda”. Na plaže su postavljeni panoi i oslikane kabine za presvlačenje na kojima se promoviraju vrijednosti primorske flore i faune.