Visibaba

Obavljena druga akcija čišćenja na staništu močvarnog zmijinca

Prospekt Novosti

Močvarni zmijinac (Calla palustris) je višegodišnja biljka, u Hrvatskoj danas poznata samo na jednom, površinom vrlo malom lokalitetu, u šumskoj depresiji u Sungerskom lugu na području općine Mrkopalj u Gorskom kotaru (sl. 1). Nekada je zmijinac bio šire rasprostranjen u Hrvatskoj i biljka je rasla na mnogo većem broju lokaliteta.

Kao borealna (sjevernjačka) vrsta močvarni zmijinac zahtijeva specifična staništa i određene (mikro)klimatske uvjete koji danas u Hrvatskoj, vjerojatno zbog promjena nastalih klimatskim kolebanjima i povećanom sušom koja vlada čak i u gorskim krajevima tijekom ljetnih mjeseci, više ne odgovaraju ekološkim zahtjevima ove osjetljive vrste. Jedan od važnijih razloga nestanka močvarnog zmijinca s niza nekadašnjih lokaliteta u Hrvatskoj je i urbanizacija tih područja, kao i izgradnja elektroenergetskih i infrastrukturnih građevina te infrastrukturne mreže. Važno je istaknuti da je danas, zbog upravo navedenih razloga, reintrodukcija močvarnog zmijinca na nekadašnja ili nova (zamjenska) staništa malo vjerojatna ili gotovo nemoguća zbog neodgovarajućih ekoloških prilika i/ili nedostatka prikladnih lokaliteta – potencijalnih mogućih zamjenskih staništa. Zbog toga je provođenje mjera zaštite na jedinom poznatom lokalitetu ove biljke u Sungerskom lugu tim značajnije.


Sl. 1. Listovi i cvat močvarnog zmijinca (Calla palustris) u Sungerskom lugu (foto: M. Randić)

Osim što je stanište močvarnog zmijinca zbog svojih značajki i vrijednosti značajno za Primorsko-goransku županiju važno je napomenuti da je uvršteno i u Nacionalnu ekološku mrežu Republike Hrvatske, te će kao stanište izuzetno rijeke i značajne biljke biti uvršteno i u prijedlog koji priprema Republika Hrvatska za Europsku ekološku mrežu Europske unije poznatiju pod imenom NATURA 2000.

Tijekom 2009. godine nastavljena su biološka istraživanja creta s močvarnim zmijincem i prikupljen je niz novih bioloških podataka o cretu i okolnoj šumi. Sastavljen je preliminarni popis biljnih i gljivljih vrsta na cretu i u neposrednoj okolici.

Dana 03. prosinca 2009. obavljena je akcija čišćenja creta u kojoj je sudjelovalo pet predstavnika Državnog zavoda za zaštitu prirode, jedan predstavnik Šumarskog fakulteta u Zagrebu i tri predstavnika Javne ustanova “Priroda”. Ovo je druga po redu akcija čišćenja creta u kojoj sudjeluje Javna ustanova “Priroda” (prva je odrađena u suradnji s Državnim zavodom za zaštitu prirode tijekom jeseni 2008. godine, na petu obljetnicu postojanja Državnog zavoda). Osnovni cilj ovogodišnje akcije je bio ukloniti višak trupaca nagomilanih na rubu creta, kao i grana koje su prijetile da padnu ili budu otplavljene na stanište močvarnog zmijinca zbog visokih voda na cretu. Okolna osušena debla drveća, uglavnom crnogorice, također su posječena motornom pilom i usitnjena te uklonjena izvan utjecajnog područja creta.


Sl. 2. Sudionici akcije čišćenja creta u Sungerskom lugu 03. 12. 2009. (foto: M. Randić)