Lišaj

Pronađen štitasti lišaj kod Jezera na otoku Krku

Prospekt Novosti, Skriveni svjetovi

Flora lišajeva otoka Krka, kao i u slučaju ostalih skupina biljaka i životinja, razmjerno je bogata oblicima, tj. znatno doprinosi bioraznolikosti ovog kvarnerskog otoka. Prema najnovijim podacima objavljenim u časopisu Natura Croatica (Ozimec et al. 2009) broji 137 do danas zabilježenih svojti razvrstanih u 70 rodova. Osim toga, floru lišajeva otoka Krka označava znatan broj listastih lišajeva od kojih su neki karakteristični za vegetaciju epifitskih lišajeva starih šuma kakvih je na jadranskim otocima preostalo vrlo malo. Zanimljivo je da u ovom najnovijem radu u kojem su skupljeni svi dosadašnji podaci istraživanja lišajeva otoka Krka, od prvih radova s početka XX. stoljeća do najnovijih, nisu za otok Krk zabilježeni predstavnici roda štitastih lišajeva – Peltigera.

Prigodom terenskog istraživanja Jezera kod Njivica, vanjski suradnik “Prirode”, ornitolog i vrsni opažač prirode, gospodin Andrej Radalj u šumskom je predjelu Jarbolac smještenom južno i neposredno iznad Jezera pronašao lišaj neobičnog izgleda kakav nikad ranije nije vidio na otoku Krku te je pretpostavio da bi se moglo raditi o zanimljivom nalazu. Opis nepoznatog lišaja zaintrigirao je i djelatnike Stručne službe Javne ustanove “Priroda” te je organiziran zajednički obilazak nalazišta. Razgledali smo nalazište nepoznate vrste lišaja koje skriva duboka submediteranska šuma tipa očuvane klimazonalne zajednice hrasta medunca i bijelog graba (as. Querco-Carpinetum orientalis) i utvrdili da lišaj raste u nekoliko bogatih primjeraka na mahovinom obrasloj vapnenačkoj gromači uz rub šumskog puta. Odmah je postalo jasno da se radi o vrsti štitastog lišaja iz roda Peltigera koji prema ranijim podacima (Kušan 1953) nije bio zabilježen za otok Krk. Lišaj smo poslali na daljnju stručnu determinaciju gospođi mr. sc. Anamariji Partl, višoj stručnoj savjetnici za gljive i lišajeve u Državnom zavodu za zaštitu prirode, koja je uz pomoć drugih stručnjaka za lišajeve (lihenologa) utvrdila da se radi o rodu Peltigera i to o vrsti Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf. Želimo ovom prigodom najljepše zahvaliti gospođi Anamariji Partl na trudu i znanju uloženom u determinaciju ove zanimljive vrste lišaja otoka Krka, tim više što je rod Peltigera vrlo težak za određivanje do razine vrsta. Nalaz nove vrste lišaja za otok Krk mali je kamenčić u slaganju saznanja o mozaiku bogate bioraznolikosti okolice Jezera i otoka Krka, u kojem i lišajevi imaju svoje posebno mjesto.


Sl. 1. Lišaj Peltigera praetextata na šumskom staništu u okolici Jezera na otoku Krku (Foto: A. Radalj)

M. Randić i A. Radalj

Literatura:

Ozimec, S. et al. (2009): Lichen mycota from the island of Krk (Northern
Adriatic sea, Croatia), Nat. Croat. 8/2, 367-385.

Kušan, F. (1953): Prodromus flore lišajeva Jugoslavije. JAZU, Zagreb.
595 pp.