Vuk Niki - uspavana radi pregleda

Ogrlicom za praćenje obilježena vučica Niki

Prospekt Fauna

Tijekom istraživanja vukova u Gorskom kotaru, 21. kolovoza 2010. godine, dr. Josip Kusak s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu GPS ogrlicom za praćenje obilježio je vučicu iz čopora Suho. Vučica je bila dobi dvije i pol godine i mase 31 kg, a dobila je oznaku W25-Niki. Posljednjih nekoliko godina znanstvenici s Veterinarskog fakulteta redovno provode istraživanja populacije vukova u Hrvatskoj i u Gorskom kotaru. U Gorskom kotaru obitava 6-7 vučjih čopora od čega se teritoriji četiri čopora protežu i na susjedne županije te u Sloveniju. U Gorskom kotaru trend populacije je stabilan. Ukoliko sudbina ovoj vučici bude naklonjena možemo se nadati mnogim korisnim podacima koji će biti prikupljeni njezinim praćenjem.